Præster støtter Ramsdal i debat om Jesu opstandelse

Jesu opstandelse fra de døde skal ikke forstås bogstaveligt, mener præster. Det er holdningen hos de fleste præster, vurderer professor

Evangeliets sandhed er ikke afhængig af, om Jesus fysisk skulle være gået ud af en grav, mener sognepræst Thomas Høg Nørager.
Evangeliets sandhed er ikke afhængig af, om Jesus fysisk skulle være gået ud af en grav, mener sognepræst Thomas Høg Nørager. .

Beretningen om Jesu opstandelse er et omdrejningspunkt i den kristne tro, men det er fuldstændigt lige meget, om Jesus faktisk opstod fra de døde, og den fysiske opstandelse har sikkert aldrig fundet sted.

Det mener flere sognepræster, som dermed bakker op om sognepræst i Sydhavn Sogn Per Ramsdals ret til at afvise troen på en fysisk opstandelse.

Per Ramsdal vakte sammen med flere andre præster debat, efter at han i juledagene afviste troen på, at Jesus stod op af graven – som der ellers står i kirkens 1800 år gamle trosbekendelse, og som ligger til grund for den kristne tanke om et liv efter døden.

Ramsdal sagde også, at han ikke tror på Bibelens tale om fysisk opstandelse, og at han indimellem kommer med ”nødløgne”, når han skal prædike for eksempel ved en begravelse.

Kritikere ønsker Per Ramsdals afgang, og eksperter i kirkeret vurderer, at hans udsagn kan føre til en læresag.

Men Bibelens tale om opstandelse skal slet ikke forstås bogstaveligt, mener Rose Marie Tillisch, sognepræst i Messiaskirken nord for København:

”Al tale om kristendom er billedtale. Opstandelsen er for mig en fantastisk fortælling, som jeg tror på som fortælling," siger hun.

"Den er ikke noget naturvidenskabeligt iagttageligt, men en poetisk erfaring, som man kan mærke er rigtig, når man får den fortalt. Poesi betyder skabelse, og kristendommens opstandelsessprog skaber, hvad det nævner. Det gælder også talen om kødets opstandelse. På det naturvidenskabelige sprogs præmis er kødets opstandelse meningsløs. Men opstandelsessproget skaber håb og hjælper mennesker til at komme igennem sorg og smerte. Mere konkret kan det ikke blive,” siger Rose Marie Tillisch. 

Præster som Per Ramsdal skal have ros for at åbne en principiel debat om, at fortællingen om Jesu opstandelse ikke skal forstås bogstaveligt. Det mener sognepræst i Stefanskirken Thomas Høg Nørager. For selvfølgelig skal opstandelsen fortolkes, siger han.

”Det er den altid blevet. En bogstavelig læsning af opstandelsen er problematisk, fordi den taler imod den bibelske selvforståelse. Bibelen insisterer på at blive fortolket – Jesus selv taler i billeder og lignelser. Det er det almindelige folkekirkekristne menneske godt klar over. Så derfor fremmedgør man det almindelige menneske over for evangeliet, når man som præst insisterer på en bogstavelig læsning,” siger han.

Thomas Høg Nørager forkynder ikke opstandelse, fordi han er ”overbevist om en tom grav”, understreger han.

”Jeg forkynder opstandelse, fordi jeg er overbevist om evangeliets sandhed, at Gud blev menneske, og at hans ord ikke kan slås ihjel. Den sandhed er ikke afhængig af, om en krop skulle være gået ud af en grav. Kristendom er ikke en mirakeltro, det afviser jeg, men en tro på, at der er håb i håbløsheden og lys i mørket,” siger han.

Folkekirken har formentlig ikke haft så ophedet en debat om præsters tro og forkyndelse, siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 afviste troen på en ”skabende og opretholdende” Gud. Dengang stiftede en række præster forummet Plan B, som ville udfordre den kirkelige højrefløjs kritik af Grosbøll. Sognepræst i Farum Sogn Ulla Salicath var en af stifterne. Hun kalder den aktuelle debat for ”åndssvag”.

”Jeg synes, hele diskussionen om bogstavelig og ikke-bogstavelig forståelse af opstandelsen er så absurd. Det er at gøre Bibelen for lille,” siger hun.

”Det Nye Testamente stiller ikke det åndssvage spørgsmål, men fortæller den afgørende fortælling om liv og død, som opstandelsen er, og som kaster lys på vores liv og giver os livsmod. Opstandelsen er et mysterium, og derfor langt mere og andet end vores fortolkninger. Jeg synes derfor ikke, det giver mening at svare på, om opstandelsen skal forstås bogstaveligt eller ej.”

Præsters afvisning af en fysisk opstandelse er udbredt i folkekirken, vurderer Svend Andersen, hjælpepræst og professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet.

”Jeg vil tro, at mange præster dybest set er enige med Per Ramsdal. Det har været ganske almindelig børnelærdom i teologien i mindst 100 år, at Jesu opstandelse ikke skal forstås som en fuldstændig bogstavelig fysisk begivenhed. Det vil de allerfleste præster, der ikke lige tilhører kirkens højrefløj, mene.”