Præster vil have nyt retrætested

Tre nordjyske præster har taget initiativ til en forening, der skal skaffe midler til et sted for kurser og retræter

”Der er selvfølgelig ingen, der siger, at det skal være der - men det ligger helt fantastisk, lige ned til Limfjorden og med en ro omkring sig, som netop er afgørende, når det handler om retræter,” siger Finn Feilan om Fjordvang ved Thy. Modelfoto.
”Der er selvfølgelig ingen, der siger, at det skal være der - men det ligger helt fantastisk, lige ned til Limfjorden og med en ro omkring sig, som netop er afgørende, når det handler om retræter,” siger Finn Feilan om Fjordvang ved Thy. Modelfoto.

”Vi oplever en stigende interesse for at tage på retræter. Men som det er i dag, har vi kun mulighed for at holde dem langt herfra, i Ådalen ved Randers, hvor der for øvrigt er op til et års ventetid på ledige datoer. Derfor har vi fået idéen til at skabe vores eget kursus- og retrætested i Nordjylland.”

Sådan forklarer sognepræst i Hansted-Klitmøller Finn Feilan baggrunden for det brev, som samtlige menighedsråd, præster samt fri- og valgmenigheder i Aalborg Stift modtager i denne uge.

Brevet er underskrevet af Finn Feilan samt to af hans nordjyske præstekolleger og er en invitation til stiftende generalforsamling i en ny forening, der skal se nærmere på interessen for et nordjysk kursus- og retrætested og mulighederne for at finde finansiering til både køb og drift af en velegnet ejendom.

Mødet finder sted den 15. november på Fjordvang, der er kendt som det tidligere Verdensuniversitet i Thy, en international uddannelsesinstitution med alternativt præg. Den er i dag sat til salg for fem millioner kroner.

”Der er selvfølgelig ingen, der siger, at det skal være der - men det ligger helt fantastisk, lige ned til Limfjorden og med en ro omkring sig, som netop er afgørende, når det handler om retræter,” siger Finn Feilan.

Finn Feilan har selv været retræteleder i flere år, og han håber, at flere af de nordjyske menighedsråd, provstier og øvrige kirkesamfund vil være med til at sikre, at det fremover vil være muligt for nordjyder at tage på retræte i deres nærområde. Og dybest set mener han, at ethvert stift burde have sit eget sted.

”Den spirituelle tilgang til kristendommen er betydningsfuld, for det er der, brændstoffet til religiøs udvikling ligger. Når man tager på retræte, oplever man at være alene med sig selv og Vorherre, og det medfører ofte, at man kommer tættere ind på livet af kristendommen. Og for nogle mennesker er det også en vigtig tilgang, fordi de måske oplever højmessen som meget ordrig og intellektuel.”

Samtidig er retrætebevægelsen inden for kristendommen ikke en ny eller moderne strømning, tilføjer han.

”Kristendommen har jo en flere hundrede år lang tradition for det spirituelle, og det skal folkekirken gå ind i. Da folk strømmede til new age i 1970'erne, fordi de var interesserede i netop den side af tilværelsen, gik folkekirken ikke ind i den søgen, og folk vidste derfor ikke, at kirken faktisk også rummer det spirituelle. Men det har vi da som kirke en forpligtelse til at vise, for folkekirken skal kunne rumme de forskellige tilgange til troen.”