Prøv avisen

Trods fremtidig præstemangel: Forårshold på Pastoralseminariet bliver nedlagt

Af referatet fra det seneste bispemøde i januar fremgår det, at forårsholdet på Pastoralseminariet i Aarhus bliver nedlagt. I første omgang er beslutningen truffet for de næste tre år. Foto: Paw Gissel

Folkekirken presser på for at få politikerne til at lukke flere studerende ind på teologistudierne, men beskærer nu sin egen præsteuddannelse i Aarhus

Fremover vil der kun blive udklækket nye præster i Aarhus én gang om året. Tidligere har folkekirkens præsteuddannelse, Pastoralseminariet, kørt med to årlige hold af præstekandidater henholdsvis om foråret og om efteråret i både Aarhus og København.

Men af referatet fra det seneste bispemøde i januar fremgår det, at forårsholdet på Pastoralseminariet i Aarhus bliver nedlagt. I første omgang er beslutningen truffet for de næste tre år.

”Det skyldes meget simpelt, at der ikke har været nok studerende om foråret,” siger Hans Vium Mikkelsen, rektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), som Pastoralseminariet er en del af.

Han forklarer, at der minimum bør være 10 studerende på et hold for, at det både pædagogisk og økonomisk kan fungere. Men de senere år har der været noget færre og i et enkelt tilfælde helt ned til to studerende på forårsholdet, hvorfor det nu er besluttet kun at tilbyde efterårshold i Aarhus.

Forklaringen er ifølge rektoren, at politikernes fremdriftsreform for studerende er begyndt at virke, så de studerende kommer hurtigere igennem uddannelsen.

”Tidligere var det nogenlunde jævnt fordelt hen over året, hvornår de teologiske kandidater blev færdige på universitetet, hvorfor det gav god mening for os at have både forårs- og efterårshold. Men det er der ikke længere. Med fremdriftsreformen er der blevet lagt pres på de studerende for at tilmelde sig eksamener og gennemføre uddannelsen til tiden. Og da teologistudiet i Aarhus kun har optagelse én gang om året, betyder det, at kandidaterne i større grad også bliver færdige på samme tid af året,” siger han.

Hvad bliver konsekvenserne af, at I nedlægger forårsholdet?

”For enkelte kandidater i Aarhus betyder det, at de må vente et halvt år, fra de er blevet færdige på univer-sitetet, til de kan blive optaget hos os. De kan dog også vælge at tage på Pastoralseminariet i København, som stadig har både forårs- og efterårshold,” siger Hans Vium Mikkelsen og tilføjer, at det også kan få betydning for menighedsråd, der skal finde ny præst.

”Der bliver en højere koncentration af nye præstekandidater om efteråret, så muligvis vil vi se, at der også kommer en større koncentration af jobopslag for nye præster på det tidspunkt af året.”

Der har de senere måneder været debat om en kommende præstemangel, hvor biskopperne har forsøgt at lægge pres på politikerne for at få lukket flere studerende ind på teologistudierne. Sender det ikke et skævt signal, at folkekirken nu beskærer sin egen præsteuddannelse?

”Jo, det kan man umiddelbart tro, men sagen er, at det ikke ville have ændret noget, idet der ikke ville komme flere studerende af, om vi havde fastholdt et forårssemester i Aarhus. Vi regner ikke med, at vi kommer til at uddanne færre præster, vi koncentrerer bare uddannelsen til der, hvor de teologiske kandidater er klar til at tage pastoralseminarieuddannelsen,” siger han.

Af bispereferatet fremgår det også, at FUV de næste år kommer til at få budgetmæssige udfordringer. Mere præcist drejer det sig om, at der skal spares 2,5 millioner kroner for at få budgettet i 2019 til at gå op, siger Hans Vium Mikkelsen.

De økonomiske udfordringer handler ifølge rektoren om, at de har haft mange kursister på ugekurser på præsternes efteruddannelse. FUV får årligt penge fra Fællesfonden til blandt andet at holde kurser for præster og andre ansatte i folkekirken. Og da der ikke er brugerbetaling til kurserne, stiger omkostningerne for FUV i takt med antallet af kursister, da der både skal betales kost og logi.

”Vi overbooker typisk kurserne på samme måde, som flyselskaber overbooker fly. Og da vi glædeligvis har oplevet meget få aflysninger i 2018, har vi fået højere udgifter end budgetteret,” siger han.

Det betyder, at der til næste år vil være flere dagskurser uden overnatning i stedet for ugekurser med overnatning.

Kristeligt Dagblad har uden held forsøgt at få en kommentar fra Ribe-biskop Elof Westergaard, der er bestyrelsesformand for FUV.