Prøv avisen
Interview

Biskop efter kritisk indlæg om evolutionsteorien: Problemet er præstens argumentation

Biskop Marianne Christiansen opfordrer præst til at lære mere om tro og naturvidenskab. – Foto: Leif Tuxen

Sønderborg-præst har fået biskoppelig påtale med opfordring om at modtage efteruddannelse, efter han skrev et kritisk indlæg om evolutionsteorien. Han har dog ikke tænkt sig at følge opfordringen, og det er ærgerligt mener biskoppen, som ikke vil gøre mere ud af sagen

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, du har irettesat sognepræsten Mads Jakob Jakobsen på grund af et kritisk indlæg om evolutionsteorien og opfordret ham til at modtage efteruddannelse. Han har ikke tænkt sig at følge den opfordring. Hvad vil du gøre nu?

"Først og fremmest er der ikke tale om en irettesættelse i juridisk forstand. Det ville betyde, at jeg har indledt en disciplinærsag mod sognepræsten, og det er ikke tilfældet. Der er tale om en opfordring.

Når det er sagt, er det ærgerligt, at sognepræsten ikke vil følge opfordringen. Man kan ikke tvinge mennesker til at opnå viden. Det er da trist, at han ikke vil benytte en mulighed til at blive klogere inden for et emne, jeg i hvert fald selv bestræber mig på at blive klogere inden for."

Hvorfor finder du præstens indlæg så kritisabelt, at du griber ind?

"I artiklen i kirkebladet skriver han, at evolutionslæren er uforenelig med den kristne skabelseslære og etik. Han siger, at evolutionsteorien fører til en etik, der er årsag til moralsk forfald i samfundet. Det er problematisk, for her tager han en naturvidenskabelig teori – som bestemt kan betvivles naturvidenskabeligt – og gør den til en livsanskuelse og årsag til en negativ samfundsudvikling. Dermed sammenblander artiklen tro og etik med naturvidenskab."

Hvorfor er det problematisk, at han ser en række etiske konsekvenser af et verdenssyn, hvor den stærkeste overlever?

"Fordi han siger, at en dårlig etik er en uundgåelig konsekvens af at acceptere evolutionsteorien. Jeg mener ikke, at man kan beskylde en naturvidenskabelig teori for dette. Og jeg reagerer ekstra stærkt, fordi det står i et kirkeblad og ikke i eksempelvis en aviskronik. Kirkebladet er normalt forbeholdt forkyndelse af kristendom, og derfor falder det i højere grad folk for brystet, at han polemiserer over en naturvidenvidenskabelig teori i sådan et medie, fordi artiklen sætter en modsætning mellem kristen tro og naturvidenskabelig erkendelse."

Hvis det er vigtigt for dig at korrigere ham, kan du vel indkalde ham til en tjenstlig samtale, når han ikke vil efteruddanne sig frivilligt?

"Hvorfor skulle jeg gøre det? Hvis jeg ville kalde ham til en tjenstlig samtale på dette grundlag, havde jeg nok gjort det allerede. Jeg reagerer med offentlig kritik på en offentlig ytring fra sognepræsten. Og det gør jeg, fordi folkekirken er et sted, hvor man kan være uenige. Samtidig er det vigtigt, at holdningen ikke står uimodsagt som et udtryk for folkekirkelig teologi."

Tonen i din mail til præsten med opfordring til at modtage efteruddannelse er ikke venlig. Det lyder som en løftet pegefinger?

"Jeg kan forstå, at præsten har delt den del af vores korrespondance med pressen. Den diskuterer jeg ikke i offentligheden."

Men det lyder ikke som en venlig opfordring, du kommer med?

"Det gør det sikkert ikke.

Men hvis der reelt er tale om en venlig opfordring, kunne du vel have ringet til ham i stedet for at sende en mail om, at du har kontaktet en professor og vil vende tilbage med pensum?

Jeg vil ikke diskutere min kommunikation med den enkelte præst i offentligheden."

Hvor mange opfordringer om efteruddannelse har du sendt til præster i dit stift i år?

"Det vil jeg heller ikke sige. Jeg opfordrer til efteruddannelse, når jeg mener, at der er behov for det."

Er der plads i folkekirken til præster, der betvivler evolutionsteorien?

"Det kan man se, at der er. Selvfølgelig er der det. Problemet her er hans argumentationsform, der opsætter en videnskabelig teori som en årsag til dårlig etik og som uforenelig med kristen lære og etik. Det er jeg fuldstændig uenig i."