Prøv avisen
Portræt

Provst og præst for de danske i det tyske

I næste måned tiltræder 62-årige Hasse Neldeberg Jørgensen som provst i Sydslesvig og sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg. Det er vigtigt som provst at bibeholde præstegerningen, så teologi og administration kobles, mener han. – Foto: Martin Ravn

Med sine erfaringer med kirker i landdistrikter og sit internationale udsyn føler Hasse Neldeberg Jørgensen sig godt klædt på til at administrere menighederne blandt det danske mindretal. Den 1. marts tiltræder han som provst i Sydslesvig

Syd for den dansk-tyske grænse ligger 14 danske kirker. Mange af menighederne i Sydslesvig har hjemsted på landet, og der er en vigende tilslutning blandt det danske mindretal.

Det er nogle af de udfordringer, som provsten i Sydslesvig skal håndtere. Danske Sømands- og Udlandskirker har netop offentliggjort, at det ansvar fra den 1. marts vil ligge i hænderne på Hasse Neldeberg Jørgensen, som desuden bliver sognepræst ved Helligåndskirken i Flensborg.

Hasse Neldeberg Jørgensen blev i 1985 cand.mag. i kirkehistorie og middelalder-arkæologi fra Aarhus Universitet. I de efterfølgende år fungerede han som provstikonsulent i Brande og først museumsinspektør og siden afdelingsleder på henholdsvis Varde Museum og Vejle Kulturhistoriske Museum, inden han i 1991 blev ordineret præst.

Selv beskriver 62-årige Hasse Neldeberg Jørgensen sit præstelige arbejdsliv som ”noget usædvanligt”, idet han har haft embede i tre forskellige menighedsformer. Først som præst i den grundtvigske frimenighed i Ågård i det sydlige Jylland, efterfølgende som valgmenighedspræst i Odense og i de seneste 15 år som provst i Malt Provsti og sognepræst i Askov i Sydjylland.

Gennem årene har Hasse Neldeberg Jørgensen nemlig beskæftiget sig både nationalt og internationalt med landkirker og kirkelighed. Blandt andet tog han i 2013 studieorlov for at undersøge frafald fra kirke og menighed i blandt andet England og Tyskland.

Når Hasse Neldeberg Jørgensen til marts skifter provsti, føler han sig derfor godt rustet til at administrere menighederne, som dels hovedsageligt har hjemme på landet, og dels bogstaveligt talt er placeret i grænselandet mellem det tyske og det danske.

I de seneste tre år har han været frikøbt fra sin præste- og provstestilling for at fungere som projektleder for det folkekirkelige projekt Kirken på Landet, som undersøger kirkens funktion i de tyndere befolkede dele af landet. Inden Hasse Neldeberg Jørgensen stopper som leder af projektet, arrangerer han i samarbejde med den lutherske kirke i Nordtyskland en konference i maj om fremtiden for kirkelivet i de vesteuropæiske landdistrikter. Med sine erfaringer og kontakter mener han derfor, at han kan skabe et ”frugtbart naboskab mellem det tyske og det danske”.

Ud over i de danske kirker holdes der i Sydslesvig dansksprogede gudstjenester på næsten 50 forskellige steder, blandt andet på skoler og i forsamlingshuse og tyske kirker. Det danske mindretal udgør 50.000 borgere, men kun 6000 af dem er medlemmer af en menighed, fortæller Hasse Neldeberg Jørgensen.

”Det lægger op til en drøftelse af, hvordan man udtrykker sit kirkelige tilhørsforhold, og den glæder jeg mig til at blive en del af.”

Hasse Neldeberg Jørgensen og hans hustru har fem sammenbragte børn og et barnebarn, og familien flytter til Flensborg, når han tiltræder som provst i Sydslesvig. Det er en by, de i mange år har udforsket og brugt som frirum.

Selvom arbejdet som præst, provst og projektleder fylder meget, er Hasse Neldeberg Jørgensen nemlig også god til at opsøge og skabe de heller, hvor arbejdet ikke er i centrum, fortæller hustruen, Merethe Jørgensen, der er hospitalspræst og vikarpræst. Det sker eksempelvis i parrets sommerhus ved Randers Fjord, eller når han smider sig på sofaen for at se en fodboldkamp med yndlingsholdet Liverpool. Derudover engagerer han sig som bestyrelsesmedlem i Grundtvigsk Forum Askov samt i bestyrelsen for Foreningen for Kirkegårdskultur.