Prøv avisen

Provster skærper regler efter sexsag

I Københavns Stift har biskop Peter Skov-Jakobsen opfordret alle provster til at tage sagen meget alvorligt og drøfte den internt, fortæller provst på Frederiksberg Kirsten Jørgensen. Foto: Niels Hougaard/ritzau

En tidligere sognepræsts seksuelle overgreb på børn har ledt til interne samtaler og ændrede retningslinjer for flere af landets kirker. Men vi må ikke fratage børn muligheden for en fortrolig samtale med præster, siger provst

Skal vi gøre mere for at mindske risikoen for seksuelle overgreb på børn på vores arbejdsplads?

Det spørgsmål kommer præster i Frederikshavn Provsti i Nordjylland til at drøfte ved et konvent i denne måned. Spørgsmålet udspringer af en retssag mod en nu tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg, der er anklaget for seksuelle krænkelser af flere børn og unge, som han primært fik kontakt med via sit præsteembede og en ungdomsklub, han som præst startede op. Sagen afsluttes i denne uge og er ifølge provst i Frederikshavn Viggo Ernst Thomsen meget usædvanlig, men stadig relevant at drøfte.

”Det utrolige er jo, at ingen ansatte i sognet havde mistanke om noget. Det giver stof til eftertanke, og derfor har jeg besluttet, at vi tager sagen op på det kommende provstipræstesamråd. Vi skal drøfte, om den giver anledning til at genoverveje lokale retningslinjer i sognene, for eksempel i forbindelse med konfirmandlejre. Og vi skal undgå at give anledning til mistro mod præster, der arbejder med børn,” siger han.

Andre steder i landet er mulige ændringer af kirkens praksis som følge af Tømmerup-sagen allerede blevet drøftet. I Københavns Stift har biskoppen opfordret alle provster til at tage sagen meget alvorligt og drøfte den internt, fortæller provst på Frederiksberg Kirsten Jørgensen. Hun har selv skrevet ud til alle menighedsråd og mindet dem om at have børneattester på alle, der arbejder med børn, og hun har understreget over for præsterne, at de skal sørge for at undgå situationer, som kan misforstås.

”Jeg har gjort klart, at dette ikke bare er en sag, hvor vi siger ’det var det’ og så går videre med arbejdet. Det, der kan ske i halen på denne sag, er, at folk bliver så nervøse, at de kommer til at se spøgelser,” siger hun.

Kirsten Jørgensen har blandt andet understreget, at der skal være flere til stede, hvis der arrangeres overnatninger med børn og unge. Men man kan ifølge hende ikke forbyde præster at være alene med unge.

”Præster har ofte kontor hjemme på præstegården, så hvis en ung vil have en sjælesorgssamtale, foregår det ofte der. Den tillidszone med tavshedspligt skal vi ikke give køb på. Det vil være skammeligt, hvis børn fratages muligheden for at tale fortroligt med præsten.”

Også i Odense har man haft samtaler med præsterne om, at man altid er to voksne ved konfirmandovernatninger, og at man ikke bringer sig selv i sårbare situationer ved at invitere enkelte konfirmander alene med hjem over længere perioder. Derudover har sagen ifølge domprovst Regina Ljung helt konkret betydet, at alle præster og ansatte, der har med ungdomsarbejde at gøre, nu skal aflevere børneattester. Tidligere gjaldt dette kun præster, som blev ansat, efter folkekirken indførte krav om børneattester.

”Jeg bryder mig egentlig ikke om et samfund, hvor alt skal dokumenteres, men det kan ikke være anderledes. Vi må erkende, at der er tale om en ulykkelig sag, som kan skabe en mistillid, der vil klæbe sig til folkekirken som institution. For at undgå det, er vi nødt til at beskytte præsterne imod enhver tvivl og gøre det klart, at børn og unge trygt kan sendes hen til konfirmationsforberedelse og andre ting i kirken,” siger hun.

Ingen af de tre provster har siden sagens begyndelse modtaget nogen henvendelser fra bekymrede forældre, hvilket de ser som et tegn på, at folk stadig har tillid til præster. Det er heller ikke alle steder, at sagen har ledt til nye initiativer. Provst i Aarhus Søndre Provsti og formand for Provsteforeningen Jette Marie Bundgaard finder det ikke nødvendigt.

”Min vurdering er, at den er så særlig i den danske folkekirke, at der ikke er grundlag for at udarbejde nye retningslinjer. I hvert fald ikke på provstiniveau. Dette initiativ vil i så fald komme fra ministeriet eller på stiftsniveau.”

I Kalundborg Provsti, som Tømmerup-præsten hørte under, har provst Jørn Noe tidligere fortalt, at han har understreget over for personalet, at de ikke må være alene ved konfirmandweekender med overnatning, og at biskoppen skal have besked ved den mindste mistanke.

Psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen er glad for, at sagen har ledt til drøftelser og forholdsregler i kirkerne.

”Det er vigtigt at sige, at sagen ikke er unik, men repræsenterer kernen af, hvordan mange overgrebssager foregår. Sagen viser, at seksuelle krænkere ikke nødvendigvis er ubehagelige personer, som man opdager, men også kan være charmende og omsorgsfulde. Det er vigtigt, at den viden nu også kommer ud i den danske folkekirke, for der kunne i princippet være en ny sag under udvikling. For den særlige fortrolighed og tillid ved præsteembedet kan let misbruges og udnyttes. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at præsten kan fortsætte med at være en fortrolig voksen, som unge kan åbne op over for.”