Prøv avisen

Præstemangel truer sogne

For få penge fra staten til løn gør det nødvendigt at lade stillinger stå ubesatte

I løbet af året kan en række sogne rundt om i landet blive udsat for at mangle sin præst i kortere eller længere tid. Situationen opstår, fordi stifterne ikke har fået penge nok fra statens bevilling til alle præsternes lønudgifter og er nødt til at få midlerne til at strække til ved at lade stillinger stå ubesatte og på den måde spare.

Det er Den Danske Præsteforening, som gør opmærksom på problemet.

- Det ansættelsesstop, som blev indført sidste år og som skulle ophøre ved årsskiftet, fungerer fortsat i praksis. Vi hører fra mange af vores medlemmer rundt om i landet, at stifterne har mere eller mindre problemer med bevillingerne til løn. Den måde, stifterne vil løse problemet på, er at forlænge de perioder, hvor ledige præstestillinger står ubesatte, siger formand for Den Danske Præsteforening, Helle Christiansen.

Danske præster har gennem deres overenskomst med staten ret til at vælge at få ferie og fridage godtgjort med penge. Det er udbetaling af denne godtgørelse, der er problemer med. Præsteforeningen har ikke konkrete tal på problemets størrelse, men Helle Christansen regner med, at en »hel del« stifter kan blive berørt.

- Der er åbenbart ikke midler nok i systemet til at opfylde præsternes ansættelsesmæssige krav. Vi må som forhandlingsberettiget organisation undre os over, at vi har indgået en aftale om ferie og fridage med staten, men at de midler, som skal udfylde aftalen, åbenbart ikke er til rådighed, siger Helle Christiansen.

- Både præster, som gerne vil ind i stillingerne, og menighederne, der kommer til at mangle en præst, belastes med mærkelige gudstjenestetider og ingen præst til rådighed i det daglige. Det er ærgerligt, når biskopperne netop har bestræbt sig på at undgå de lange perioder med ubesatte stillinger. Man må mellem Kirkeministeriet og stifterne få en samstemmighed mellem antallet af de præstestillinger, som rent faktisk er godkendt, og de penge, der skal til for at drive dem, siger Helle Christiansen.

Biskop i Viborg, Karsten Nissen, genkender problemet. Han oplyser, at der netop er nedsat et udvalg med deltagelse af Kirkeministeriet og stifterne, der skal finde frem til en bevilling, som alle kan være enige om.

- For at vi kan få råd til at betale præsterne deres godtgørelse for ferie og fridage, som de ikke kan holde, er vi nødt til at trække vakancerne. Statens præstebevilling er for i år ikke forhøjet nok. Og præsterne skal jo have deres løn, siger Karsten Nissen som anslår, at udgiften til ferie og fridage, som ikke holdes, for et mellemstort stift udgør op til 2,5 millioner kroner om året.

- Det kan ikke være rigtig,t at man fra statens side indgår aftaler om godtgørelse for ferie og fridage som ikke er finansieret, mener Karsten Nissen.

Kirkeminister Tove Fergo (V) siger, at det er biskoppernes ansvar at administrere pengene til præsteløn, og at bevillingen for i år til de enkelte stifter vil være klar i løbet af februar.

vincents@kristeligt-dagblad.dk