Prøv avisen

Præster skal lære om psykisk sygdom

Et bredt politisk flertal finder det urimeligt, at medlemmer af folkekirken ikke kan løse sognebånd til overenskomstansatte præster. - Foto: Kristian Juul Pedersen.

Præster skal lære at hjælpe syge sognebørn videre til behandling i sundhedssystemet. Men selv har de også meget at tilbyde, mener flere psykiatere og præster

Flere hundrede tusinde danskere har psykiske lidelser som angst og depression. Når disse syge mennesker opsøger en præst for at få hjælp, skal præsten være godt klædt på. Det er nemlig vigtigt at vide, hvornår der er behov for psykologisk hjælp, og hvornår en sjælesorgssamtale rækker.

Det mener man i hvert fald i Viborg Stift, hvor alle præster for nylig har været på kursus for at lære at skelne mellem menneskelig krise og en psykisk sygdom som angstlidelse.

– Det er meget vigtigt at vide, hvilken virkelighed der møder præsterne, når de har en psykisk syg til sjælesorgssamtale. Jo mere videnskabelig viden præster er i besiddelse af, jo bedre kan de agere og være opmærksomme på, at det sommetider kan være nødvendigt at forslå et menneske at søge hjælp i sundhedssystemet også, siger Thomas Frank, ph.d. og teologisk medarbejder for biskoppen i Viborg Stift, som var med til at arrangere stiftskurset.

Ulrik Bøttern, cand.psych. på Klinikken for Angst- og Tvangslidelser i Regionspsykiatrien i Viborg, var den psykolog, der skulle fylde ny viden på præsterne til stiftskurset. Han ser positivt på interessen for ønsket om mere oplysning omkring psykisk sygdom.

– Jeg tænker, at alle, der arbejder med mennesker i nød, har glæde af at have viden om psykiske lidelser som i det her tilfælde angstlidelser. Og jeg oplevede også til kurset, at præsterne var meget interesserede og også havde en del spørgsmål til helt konkrete situationer, hvor de havde haft brug for viden inden for området, siger han.

En af de præster, der hørte Ulrik Bøttern dele ud af sin faglige viden, var hospitalspræst på Regionshos-pitalet Herning Svend Erik Søgaard. Han er ikke i tvivl om, at præsterne har gavn af mere viden om psykisk sygdom.

– Jeg synes bestemt, at kurset var givende. Og i mine øjne er det helt oplagt, at præst og psykolog arbejder sammen, når et menneske rammes af psykisk sygdom, siger han og uddyber, at han mener, samarbejdet bør gå begge veje:

– Det er helt sikkert, at psykologer og psykiatere også kan have gavn af at vide noget om, hvad det vil sige for et menneske at have en personlig tro.

Den holdning deles af psykiater Jørgen Due Madsen, tidligere overlæge på Angst- og Depressionsafdelingen på Psykiatrisk Center Ballerup, nu leder af Center for Psykiatri og Eksistens i København.

– Jeg synes bestemt, det er en god idé med kurser for præster om psykisk sygdom. Men jeg tror også, at præster har noget at tilbyde alle mennesker – også dem med psykiske lidelser. Men for præsternes vedkommende har der været, tror jeg, et mindreværkskompleks over for psykiatrien, og man har måske nogle gange været lidt for hurtig til at sige: "Skynd dig til lægen, det her har jeg ikke forstand på," men selvom et menneske måske har brug for psykiatrisk hjælp og medicin, har præsten også en vigtig funktion som sjælesørger, siger han.

I flere af landets stifter overvejer man lignende kurser som det i Viborg Stift. Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falsters Stift kunne godt forestille sig et lignende kursus for Lolland-Falsters præster. Selv er han ambassadør i Landsindsatsen mod angst (i Angstforeningen) og er netop nu med i forberedelsen til en konference rettet mod psykiatere, som skal åbne psykiatriens øjne for de ressourcer, præsterne besidder.

– Kirken er jo ofte en magnet for folk med psykisk sygdom, så det er meget vigtigt, at vi præster lærer at se, hvornår der er tale om psykisk sygdom hos et sognebarn. På den måde kan vi også gøre det bedre i den konkrete samtale med den syge, siger han og fortsætter:

– Men det er lige så vigtigt, at psykiatrien opdager, at præsterne også har noget at tilbyde, når der er tale om psykisk syge mennesker.

Også fra Psykiatrifonden, der arbejder for at udbrede kendskabet til psykisk sygdom, glæder man sig over initiativet i Viborg Stift og ser det gerne udbredt.

– Jeg ser meget positivt på, at man i psykiatrien har et godt samarbejde med præsterne. De møder ofte mennesker, som er i krise og har psykiske lidelser, og derfor er det glædeligt, at de får mere viden på området. Og præsterne udfører et godt stykke arbejde, som vi gerne vil støtte op om, siger overlæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden Jes Gerlach og tilføjer, at samarbejdet bør gå begge veje, idet han også finder det givtigt, at man i psykiatrien kender til menneskets religiøse følelser og oplevelser.

soegaard@kristeligt-dagblad.dk