Prøv avisen

Psykiatrien har fået øje på Gud

Psykiatrien er i stadig stigende omfang begyndt at få øje på Gud. Ikke mindst har projekt "Tro og Psyke" -- det hidtil største arrangement af sin art i Danmark -- bidraget til at nedbryde tabuer, såvel på det religiøse som det psykiatriske område. Det storstilede projekt havde til formål at sætte fokus på troen som psykisk ressource, når livet gør ondt.

-- Selvom undersøgelser har vist, at psykiatriske patienter er blandt de mest troende, har religion været stort set ikke-eksisterende i det psykiatriske system. Det var normalt ikke noget, der blev taget højde for, når der skulle udarbejdes behandlingsplaner, forklarer centerleder Anne-Marie Valbak, Psykiatrisk Informationscenter -- PsykInfo -- i Region Syddanmark.

Det var blandt andet baggrunden for PsykInfos "Tro og Psyke"-projekt, der blev afviklet i september, oktober og november 2005 i det gamle Vejle Amt. Projektet er siden blevet fulgt op af en række konkrete tiltag.

Åbningen i psykiatrien sker samtidig med, at det religiøse generelt i de seneste år har fået stadig større plads i hele det danske sundhedssystem.

-- Vi oplever i dag en imødekommenhed på sygehuse og fra sundhedspersonale, godt hjulpet på vej af sygehuspræsterne, som er helt anderledes, end da jeg begyndte som præst for 14 år siden, fastslår Sigrid Horsholt Pedersen, Vejle, der nu i et år har ledet en netværksgruppe for psykiatribrugere. Den er et af de konkrete tiltag, som er affødt af "Tro og Psyke"-projektet. Blandt andet i Horsens arbejder man på at få en tilsvarende gruppe i gang.

-- På den måde breder det sig som ringe i vandet, konstaterer Anne-Marie Valbak. Der er stadig et stykke vej, men de religiøse spørgsmål tages nu mere op og diskuteres på sygehuse og i de social-psykiatriske centre. Sygehuspatienters forhold til tro er med som en rubrik i den elektroniske patientjournal, og der er nu kommet mere fokus på også at få den udfyldt. Meldingen fra de psykiatribrugere, vi har kontakt med, er helt klar, at det er blevet nemmere at tale om tro.

PsykInfo har i det forløbne år også sendt 70 psykiatribrugere og deres netværk på rekreation i sommerhuse samt indgået et samarbejde med Løgumkloster Refugium om refugieophold, pilgrimsvandring og foredrag om tro og psyke. Anne-Marie Valbak deltager også i et arbejde med at få oprettet et rekreationssted for psykisk syge, hvor der vil være plads til den åndelige dimension.

Senest har PsykInfo udsendt 200 mapper med materiale til sygehuse, socialpsykiatriske centre og kirkefolk i den sydjyske region. Her er baggrundsmateriale og konkrete idéer til, hvordan man kan fortsætte den dialog imellem kirken og den psykiatriske verden.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Kirke og Tro

Fakta

TRO OG PSYKE

**Projekt "Tro og Psyke" omfattede 25 arrangementer over tre måneder. Formålet var at sætte fokus på troens betydning for mennesker med psykiske lidelser og generelt oplyse om psykiatri.

**PsykInfo i Vejle Amt, nu Region Sydjylland, stod bag initiativet, som blev støttet af biskopperne i Haderslev, Ribe og Århus Stifter, og sat i værk i samarbejde med præster og menighedsråd i det daværende Vejle Amt.

**PsykInfo er et åbent rådgivnings- og informationscenter om psykiatri i Region Syddanmark. Det har adresse midt i Vejle. Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk