Prøv avisen

Radiokirken

På bagsiden af dette tillæg bringes en oversigt over Danmarks Radios gudstjenestetransmissioner på program 1 i 2001

Radiogudstjenesten er gudstjeneste for lytterne. I et evangelisk-luthersk land skal Danmarks Radio transmittere den danske højmesse på alle søn- og helligdage og »klokken-17-gudstjenester« i øvrigt på »skæve helligdage«, suppleret med transmissioner fra andre kristne kirkesamfund og andre religioner, indtil videre fra muslimske moskeer og fra den jødiske synagoge. Gudstjenestetransmissionerne er en public service - forpligtelse, der daterer sig helt tilbage til radioens barndom. Til søndag 22. februar 1925, hvor Danmarks Radio transmitterede sin første gudstjeneste fra Garnisons Kirke med pastor Olfert Ricard som prædikant og med den navnkundige radiomand Aksel Dahlerup ved mikrofonen, som speaker. Transmissionen skete på trods af den officielle kirke, som også dengang på rygraden var imod forandringer. Initiativet til transmissionen kom ikke fra kirkens side. Snarere tværtimod, for Københavns biskop, Harald Ostenfeld, var imod, mens Olfert Ricard var positiv; men tvivlende, »thi hvad om danske Kirkegængere efterhånden fik Smag for at tage Evangeliet på sofaen«, som han sagde; men argumenterne om at nå dem, der ikke kunne komme i kirke, overbeviste ham, hvorefter han udtalte følgende sætning: »så spørger vi ham slet ikke! Lad os gå i gang!« Lange prædikener Danmarks Radio gik i gang. Og fastelavnssøndag 1925 (1. tekstrække ), kunne gudstjenesten i Garnisons Kirke opleves i hele Danmark. I løbet af den afsatte time var der kun plads til salmen før prædiken, selve prædikenen og salmen efter prædikenen. Og sådan var det i øvrigt i en lang periode derefter. Prædikenerne var lange dengang. Pioneren Aksel Dahlerup siger om gudstjenestetransmissionerne i sine erindringer: »Jeg har hævdet, at dette (radiogudstjenesterne) var den mest betydningsfulde tilvækst til de danske radioudsendelser - og det vil jeg fastholde«. Kirkens modstand forstummede, ikke mindst på grund af et folkeligt krav. Et eksempel på dette er en ældre kvinde, der tilhørte Indre Mission. Efter at hun på en krystalmodtager havde hørt en radiotransmission med Olfert Ricard sagde hun: »Når den dér nymodens tingest kan bringe den livsaglige pastor Ricards ord herover til mig i min stue, saa kan det da ikke være Djævelens værk.« Radiotransmissionerne blev hurtigt en institution i Danmarks Radio, og sådan har det været i alle årene siden. Med sine 75 år er gudstjenestetransmissionerne Danmarks ældste radioserie. Og den dag i dag er der ingen, der stiller spørgsmål til betimeligheden af Radiogudstjenesten. Det er radioens »arvesølv«, som nænsomt justeres efter gudstjenestetidsånden. Og den dag i dag vil jeg - som Aksel Dahlerups arvtager - fastholde at radiogudstjenesterne stadig er den mest betydningsfulde tilvækst til de danske radioudsendelser. I dag som igennem radiohistorien, siger vi, at gudstjenestetransmissionerne skal »spejle« det danske gudstjenesteliv, sådan som det foregår rundt omkring i landet, hvilket betyder en alsidig og uafhængig DR-udvælgelse af transmissionsstederne med hensyntagen til geografien og det kirkelige retningspræg, hvilket betyder transmissioner fra hele landet: Fra landsbykirker, forstadskirker, bykirker og storbykirker, ligesom dansk folkekirkeliv i sin bredde skal repræsenteres. Dette suppleres med transmissioner fra den romerskkatolske kirke og fra flere af frikirkerne. Og med baggrund i udviklingen i Danmark mod et mere multireligiøst samfund suppleres med transmissioner fra muslimske moskeer og fra den jødiske synagoge. Dette sker om eftermiddagen, efter at der har været almindelig transmission i højmessetiden. Gudstjenestevalget sker ud fra overvejelser om radio-egnethed. Dels skal prædikanten være radioegnet, dels skal musikken have et professionelt niveau. Målgruppen Målgruppen er kirkefolket. Primært den store gruppe ældre og svage, som ikke selv kan komme i deres kirke. Og den endnu større gruppe, som kun går i kirke en gang imellem, og som derfor vælger Radiogudstjenesten de fleste søn- og helligdage. Og målgruppen for transmissionerne fra andre religioner er dels de andre religioners egne folk, dels andre danskere, som hermed får indblik i en fremmed religiøs verden. Til næste år bringer vi 72 gudstjenestetransmissioner. På søndag, 1. søndag i advent, besøger Radiokirken Aarhus Domkirke med sognepræsten Broder Wandahl som prædikant og domorganisten Anders Riber ved orgelet. Og dermed er det nye kirkeår i gang. Oversigt med næste års 72 gudstjenestetransmissisoner på bagsiden