Prøv avisen

Rapport: Trosfrihed forringes i Danmark

Pew Research Center peger i rapporten også på nationalistiske tilbøjeligheder. Forfatterne hæfter sig blandt andet ved, at udlændingeordfører Martin Henriksen udtalte, at partiet kæmper imod, at ”muslimske regler og misforståede hensyn dikterer, hvad danske børn skal spise”. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nationalismebølgen bidrager til yderligere chikane af religiøse minoriteter verden over, viser ny rapport fra forskningsinstituttet Pew. Også i Danmark

Et voksende antal mennesker verden over lever i lande, hvor religiøse grupper chikaneres på grund af deres gudstro.

Det viser en ny rapport fra det amerikanske analyseinstitut Pew Research Center, der hvert år siden 2007 har gransket trosfrihedens generelle tilstand i 198 lande verden over.

For andet år i træk konkluderer Pew Research Center, at den globale tendens til, at flere regeringer og private aktører sætter stadig hårdere begrænsninger på religiøse minoriteters mulighed for at udleve deres tro, er fortsat med at vokse. Andelen af lande med ”høje” eller ”meget høje” statslige begrænsninger på religion voksede eksempelvis fra 25 procent i 2015 til 28 procent i 2016.

”Regeringers chikane af religiøse grupper bærer hovedansvaret for, at troende i alle verdensdele i stigende grad oplever at blive chikaneret eller diskrimineret,” forklarer Pew-forsker Katayoun Kishi, der er rapportens hovedforfatter.

Pew Research Center peger i rapporten også på nationalistiske tilbøjeligheder, blandt andet i Danmark. Her fremhæves det, at Dansk Folkeparti bakkede op om et forslag i Randers om at gøre svinekød til en obligatorisk del af spisetilbuddene på kommunens daginstitutioner. Forfatterne hæfter sig ved, at udlændingeordfører Martin Henriksen udtalte, at partiet kæmper imod, at ”muslimske regler og misforståede hensyn dikterer, hvad danske børn skal spise”.

På en firetrinsskala, der rangerer fra ”lav” til ”meget høj”, placerer Pew Research Center Danmark i kategorien ”moderat”, hvad angår statslige begrænsninger på religion. Det meste af det øvrige Europa falder ind i samme kategori.

Hvad angår niveauet af ”sociale fjendtligheder”, der dækker over private individers og organisationers modvilje mod særlige religiøse grupper, vurderes Danmark at tilhøre kategorien ”høj”.

Rapporten viser generelt, at der i Europa er en voksende tilbøjelighed til, at politikere eller politiske partier bruger nationalistisk retorik til at rette sigtet mod religiøse grupper i deres pågældende lande.

I cirka en tredjedel af de europæiske lande, heriblandt Danmark, kom nationalistiske partier i 2016 ifølge undersøgelsen med verbale angreb på religiøse minoriteter.

Året før var den tilsvarende andel blot en femtedel.

Nationalismen og den trussel mod religiøse mindretal, som denne ideologi kan udgøre, vandt i det hele taget frem på globalt plan i 2016, konstaterer Pew Research Center.

”Nationalisme er ikke nogen ny ideologi, men vi oplevede i 2016, at nationalistiske partier blev styrket i mange lande, fra Indien til Irland, og at nationalistiske organisationer spredte deres vingefang. Men hvorvidt fænomenet er toppet, eller om det fortsat vil vokse, er stadig uvist,” siger Katayoun Kishi.

Muslimer var i 2016 også genstand for ”nedsættende retorik” og diskrimination i USA, konstaterer Pew Research Center.

Rapporten henviser blandt andet til den daværende præsidentkandidat Donald Trumps planer om et midlertidigt indrejseforbud rettet mod personer fra muslimske lande og hans forslag om, at amerikanske muslimer lader sig registrere i en særlig database.

Rapporten fra Pew Research Center er baseret på flere end et dusin andre rapporter fra kilder såsom USA’s udenrigsministerium, den amerikanske kommission for religionsfrihed, EU, FN og andre ikke-statslige organisationer.