Redningsstationer nedlægges

Nye, hurtigere redningsbåde skal kompensere for de nedlagte stationer

Forsvarsministeren har nu godkendt planerne for den fremtidige placering og udrustning af de danske kystredningsstationer. Det ligger fast, at redningsstationerne i Sønderho på Fanø, Oksbøl, Slettestrand og redningsstationen ved Odden Havn nedlægges med udgangen af marts, mens stationerne i Agger og Nørre Vorupør, der også har været i søgelyset, bevares indtil udgangen af 2004. Inden da vil der blive foretaget en fornyet vurdering af kystredningen i området fra Thyborøn til Hanstholm. Planen er truffet på baggrund af farvandsdirektørens indstilling og efterfølgende drøftelser med forsvars-forligspartierne. Den indebærer, at der skal investeres 124 mio. kr. ved de tilbageblevne redningsstationer i løbet af de næste fem år. Heraf er de 100 mio. kr. afsat til at bygge fem mellemklasse-redningsbåde og seks lette redningsbåde. De nye både erstatter en række ældre redningsbåde, som enten er nedslidte eller står til at skulle udskiftes i løbet af ganske få år. De nye både vil have en større rækkevidde end de hidtidige, og det kan bl.a. kompensere for de nedlagte redningsstationer. Det resterende beløb skal bruges til stationsbygninger, køretøjer, strandredningsbåde, søsætningsanlæg og kajanlæg. Moderniseringen af kystredningstjenesten betyder en stigning i de årlige driftsudgifter fra 28 millioner kroner til 29,3 millioner kroner. /ritzau/