Prøv avisen

Refleksionsrum giver konflikt

Nicolai Halvorsen har været studenterpræst siden 1999 på Natur- og Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han har kontor på Panum-instituttet og hans nærmeste nabo er et mindre lokale, som bærer navnet ”andagtsrum.” Arkivfoto fra Panum-instituttet. Foto: Toke Hage/Polfoto

En studerende blev bedt om at gå, da en gruppe muslimer ville benytte det lokale refleksions- og bederum til bøn på et uddannelsessted. Blot et praktisk problem, mener studenterpræst

En studerende har klaget på det nye Campus Carlsberg i København, hvor blandt andre pædagoger uddannes. Han følte sig smidt ud af et bede- og refleksionsrum, da en gruppe muslimer ville bruge det til bøn.

Direktionen har på et møde i går besluttet at følge rummets brug, men gør umiddelbart ikke mere ved sagen. Det er direktionens vurdering, at de studerende ikke har nogen større konflikt, siger rektor på Campus Carlsberg Laust Joen Jakobsen:

”Vi vurderer, at der ikke er noget problem med bederummet. Vi har fået en enkelt henvendelse, men ikke mere. Derfor finder vi ikke anledning til at gøre noget lige nu. Vi vil gerne bevare bederummet som en facilitet, fordi mange med forskellig religiøs baggrund studerer på campus. Men rummet bruges til alt fra bederum til meditations- og afslapningsrum,” lyder det fra Laust Joen Jakobsen.

Formand for studenterrådet på Campus Carlsberg, Inaluk Pedersen, synes at det er en god idé med et bede- og refleksionsrum.

”Vi betragter klagen som et enkeltstående tilfælde og har ikke modtaget andre henvendelser om konflikter omkring rummet. Det er min fornemmelse, at folk er glade for rummet, og der er ingen kontroverser til daglig. Man skal selvfølgelig tage hensyn til hinanden på samme måde, som man ikke går ind i et undervisningslokale, før undervisningen er slut,” siger hun.

Nicolai Halvorsen har været studenterpræst siden 1999 på Natur- og Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han har kontor på Panum-instituttet og hans nærmeste nabo er et mindre lo-kale, som bærer navnet ”andagtsrum.”

”Det er et praktisk problem,” siger han og beskriver sit eget kendskab til stedets tværreligiøse andagtsrum.

”Den største gruppe, som bruger lokalet, er en gruppe muslimer, som samles til bøn. Der er også en del kristne på instituttet, men de finder selv ud af det personligt eller samles i andre lokaler. Mange enkeltpersoner bru-ger lokalet til meditation eller yoga,” siger Nicolai Halvorsen.

På Panum er der nedfældet overordnede retningslinjer for rummets brug, og der er en gruppe, som kan mødes, hvis der opstår konflikter.

”Der har været et par stykker af slagsen hen ad vejen, som vi har fundet løsninger på i arbejdsgruppen. Det er klart, at man er nødt til at respektere hinandens religion, og flere forskellige religioner kan ikke bede på samme tidspunkt. Ledelsen tillader ikke fredagsbøn, fordi den har været misbrugt af grupper som Hizb ut-Tahrir, eller der er kommet muslimer, som ikke hører til på læreanstalten. Gudstjenester er heller ikke tilladt, fordi der ikke må finde en samlet forkyndelse sted. Hvis nogle bruger lokalet, må andre vente, til de er færdige. Det har fungeret uden problemer i mange år og gør det stadig. Vi har ikke altid kunnet gøre alle tilfredse, men gør det bedst muligt,” siger Nicolai Halvorsen.