Regeringen holder menighedsråd hen i månedsvis om coronaregler

I over to måneder har Kirkeministeriet ikke kunnet melde klart ud, om menighedsråd med flere end fem medlemmer må mødes fysisk. Lokale formænd, Landsforeningen af Menighedsråd og kirkeordfører kræver svar

Ålholm kirke
Ålholm kirke. Foto: Leif Tuxen.

Første søndag i advent trådte et nyt menighedsråd til i Skt. Nikolai Sogn i Nakskov. Men siden da har rådets i alt 16 medlemmer og dets sekretær ikke været samlet en eneste gang. Formand Mogens Warrer mener nemlig, det vil være bedst at mødes fysisk.

Han er ikke meget for online-møder, hvor det er besværligt at gennemgå omfattende regnskaber og sikre sig, at alle kommer til orde. Og så synes han, at rådets seks helt nye medlemmer skal have en god velkomst.

Men siden den 7. januar har det været ”under afklaring”, som det hedder i en vejledning hos Kirkeministeriet, præcist hvilke regler, der gælder for menighedsrådsmøder i den nuværende situation.

Mogens Warrer og landets øvrige menighedsrådsformænd har altså i over to måneder ikke kunnet få et klart svar på, om de er undtaget forsamlingsloftet på fem personer eller ej. Og det skaber frustration.

”Vi undrer os meget over, at det skal tage så lang tid at nå frem til en afklaring. Vi har brug for at komme i gang med arbejdet. Vi skal blandt andet have etableret forskellige udvalg, og så er der jo også en frist for godkendelse af regnskab, vi skal overholde. Særligt af hensyn til de helt nye medlemmer synes jeg ikke, vi kan klare os med digitale møder,” siger Mogens Warrer.

Indtil der ligger en endelig afklaring, skal menighedsråd overholde forsamlingsloftet på fem, står der i vejledningen fra Kirkeministeriet. Men det virker ulogisk, mener Mogens Warrer.

”I vores kirke må der efter de gældende kvadratmeterregler samles op mod 120 mennesker på en søndag. Det er et stort kirkerum, hvor der er 20-25 meter op til hvælvingerne i loftet, så hvorfor må vi ikke mødes 17 mennesker med masser af afstand og sprit til et menighedsrådsmøde?”, siger han.

Spørger man Landsforeningen af Menighedsråd, lyder vurderingen, at der faktisk ikke er noget juridisk grundlag for ordene i Kirkeministeriets vejledning om, at menighedsråd er underlagt forsamlingsloftet indtil videre. Formand Søren Abildgaard påpeger, at der er fastsat bestemmelser i lovgivningen, som landets menighedsråd skal leve op til, og at de kun kan tilsidesættes med udtrykkelig hjemmel i epidemiloven. Men det er ikke sket.

”Reglerne er således ikke ændret, og derfor kan vi stadig lægge til grund, at offentlige forvaltningsmyndigheders arbejde – herunder menighedsrådsarbejde – ikke er omfattet af forsamlingsloftet,” siger Søren Abildgaard, og fortsætter:

”Det er derfor vores opfattelse, at menighedsrådene godt kan mødes fysisk, men jeg kan godt forstå, at mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, og jeg må sige, at det er en fuldstændig utilfredsstillende situation, at der ikke er kommet en afklaring endnu.”

Desuden understreger Søren Abildgaard, at Landsforeningen af Menighedsråd trods de rent juridiske forhold anbefaler menighedsrådene så vidt muligt at holde møder som telefon- eller videomøder.

Men afklaringen er vigtig, fastslår han, hvorfor Landsforeningen af Menighedsråd også har bedt Kirkeministeriet om at uddybe, på hvilket juridisk grundlag vejledningen bygger.

Også Venstres kirkeordfører, Louise Schack Elholm, mener, at regeringen må melde klart ud om rammerne for menighedsrådsmøder i den nuværende situation. Derfor har hun for nylig stillet spørgsmål til kirkeminister Joy Mogensen om sagen.

”Jeg oplever, at der er meget tvivl og forvirring om det her, og derfor har jeg bedt om, at vi får klarhed. Vi er nødt til at imødekomme de bekymringer, der er,” siger Louise Schack Elholm.

Indtil klarheden kommer, må menighedsrådene altså selv vurdere, om de er villige til at løbe risikoen og samles flere end fem personer. Et af de steder, hvor man gør det, er i Hirtshals. Det fortæller menighedsrådsformand Erik Asbjørn Krage.

”Vores provst har besluttet, at de medlemmer af rådet, som er lønnede eller modtager honorar, kan mødes fysisk, mens resten må være med på en teams-forbindelse. Det betyder, at vi mødes lidt flere end fem. Jeg ved godt, vores interesseorganisation (Landsforeningen af Menighedsråd, red.) siger, at vi i henhold til juraen godt kan mødes allesammen, men det har vi indtil videre afholdt os fra. I slutningen af marts har vi dog planer om at mødes allesammen, fordi det er nødvendigt for, at vi kan komme godt videre med arbejdet,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kirkeministeriet.