Regeringen præsenterer længe ventet indsats for religionsfrihed

Onsdag løftede udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) sløret for regeringens nye indsats, der skal bekæmpe religionsforfølgelser globalt. Indsatsen har blandt andet fokus på kvinderettigheder og EU og skal også bæres frem af Danmarks mange aktører på området, lød det under lanceringen

"Historisk har religiøse fortolkninger været brugt til at retfærdiggøre begrænsninger i kvinders frihed og rettigheder. Der finder stadig overgreb sted mod kvinder og piger i religionens navn. Det er noget, vi skal forsøge at eliminere,” sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) blandt andet under lanceringen af regeringens nye indsats, der skal styrke religions- og trosfriheden globalt.
"Historisk har religiøse fortolkninger været brugt til at retfærdiggøre begrænsninger i kvinders frihed og rettigheder. Der finder stadig overgreb sted mod kvinder og piger i religionens navn. Det er noget, vi skal forsøge at eliminere,” sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) blandt andet under lanceringen af regeringens nye indsats, der skal styrke religions- og trosfriheden globalt. Foto: Emil Kastrup Andersen

Hvad vil I med os?

Det spørgsmål ville imam og generalsekretær for hjælpeorganisationen Danish Muslim Aid Abdul Wahid Pedersen gerne have svar på, da ordet i dagblev givet til de mange deltagere ved lanceringen af regeringens nye indsats for religions- og trosfrihed.

Over hundrede var mødt frem i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København, og langt størstedelen repræsenterede foreninger, netværk og organisationer, som netop arbejder med religiøse forfulgte globalt. Denne gruppe skulle ifølge regeringen have en afgørende rolle i Udenrigsministeriets nye tiltag: et kontaktforum ”for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den nye danske indsats”.

Men hvad det indebar at være en del af ressourcebasen, savnede Abdul Wahid Pedersen svar på.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi kan høre på jer, at Udenrigsministeriets folk nu skal i gang med en masse ting. Men hvad er grunden til, at vi er indkaldt, og hvad vil vores rolle være fremadrettet?”

På dette tidspunkt var den første halve time af mødet gået med en overordnet præsentation af regeringens første konkrete tiltag rettet mod forfulgte religiøse minoriteter. Siden regeringsgrundlaget tilbage i 2015 har det været klart, at regeringen ville have et særligt udenrigspolitisk fokus på området, og sidste sommer kom det frem, at det fokus ville blive ført ud i livet ved hjælp af et særligt kontor under Udenrigsministeriet.

Under lanceringen var det udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der på vegne af regeringen kunne løfte sløret for de konkrete planer. Hun glædede sig over det store fremmøde og forklarede herefter, hvorfor det er nødvendigt at styrke den danske indsats.

”Religiøs forfølgelse er et stigende globalt problem. Man kan næsten ikke åbne en avis uden at læse om religiøse overgreb af den ene eller anden art rundt omkring i verden”, sagde hun og nævnte som eksempel Islamisk Stats overgreb på kristne og yazidier i Irak og Syrien og forfølgelsen af muslimer i Myanmar.

Hun understregede, at der også var tale om et komplekst område, da religiøs forfølgelse sjældent handler om tro alene, men også om økonomiske interesser, magt og identitet.

”Der er mange faldgruber og få oplagte løsninger, og derfor er det helt afgørende, at vi til fulde udnytter ressourcebasen. Det håber jeg, det nye kontaktforum kan være med til at sikre. Faktum er, at religion spiller en afgørende rolle for mange mennesker rundt i hele verden, og vi kan ikke tie manglende religions- og trosfrihed ihjel. Stilheden har ladet skyggerne vokse sig større og stærkere,” sagde hun.

Derefter præsenterede ministeren de fem spor, som regeringen har valgt at tage udgangspunkt i: et fokus på arbejdet i nærområderne, på fire udvalgte prioritetslande, kvinder og ligestilling, et styrket EU-samarbejde og hjælp til enkeltpersoner.

Ulla Tørnæs fremhævede selv sporet kvinderettigheder, hvor målet var at minimere tvangsægteskaber, manglende civile rettigheder, og kvinders udelukkelse fra at deltage i beslutningsprocesser på lige fod med mænd.

”Historisk har religiøse fortolkninger været brugt til at retfærdiggøre begrænsninger i kvinders frihed og rettigheder. Der finder stadig overgreb sted mod kvinder og piger i religionens navn. Det er noget, vi skal forsøge at eliminere,” sagde hun.

Herefter blev de resterende fokuspunkter uddybet af tidligere ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin, som står for at lede det nye kontor i Udenrigsministeriet og indsatsen for religiøse forfulgte. Han har den seneste tid stået i spidsen for arbejdet med at udvælgte fokusområder og tale med politikere, embedsmænd og internationale aktører.

Mellbin forklarede, at ministeriet har udvalgt Egypten, Libanon, Indonesien og Iran som prioritetslande, hvilket bygger på en vurdering af behov og af sandsynligheden for resultateter. Hvad angik EU skal religiøse forfølgelser højere op på den internationale dagsorden, hvor det ifølge Mellbin fylder alt for lidt.

”Og så vil jeg til sidst sige, at vi også i høj grad vil lytte til grupperne af religiøse minoriteter derude. Det er vigtigt for os, da der er tale om komplekse problemstillinger, hvor vi skal høre, hvad de forfulgte selv prioriteterer,” sagde han.

Franz-Michael Skjold Mellbin stod også for at besvare de mange spørgsmål fra salen. Flere fremmødte ville ligesom Abdul Wahid Pedersen vide mere om, hvordan kontaktforummet præcist skulle fungere, og hvordan de og deres foreninger skulle bruges i regeringens nye planer. Mellbin forklarede, at der var tale om et åbent kontaktforum, hvor man kunne melde sig til møderne og få lejlighed for at høre, hvad ministeriet lavede og selv komme med input og forslag. Nogle møder ville også kunne virke som seminarer, tilføjede han.

”Hvad angår jeres rolle, så er det meget op til jeres eget engagement, vilje og lyst til at være i dialog med Udenrigsministeriet. Vi håber, I vil tage imod vores indsats med udstrakt hånd og vil fortælle os, hvad I har på hjerte. Vi søger inspiration og vil gerne lytte. Jeg ser jer som dem, der allerede arbejder proaktivt på området og kan bistå med viden, når vi kaster os ind i et nyt område,” sagde han.

Andre var interesserede i at høre, hvordan indsatsen ville blive i de lande, som ikke var valgt som prioritetslande, men hvor situationen for religiøse minoriteter også var kritisk.

”Der er desværre grund til bekymring over udviklingen i en række lande, og vi var inde over mange overvejelser, om hvordan vi bedst udnytter vores ressourcer. Noget, der var væsentligt for vores valg, var, at vi vil arbejde steder, hvor vi kan skabe forandring. Men der er også en global dagsorden, som vi vil arbejde med, og vi har allerede i vores indledende arbejde kunnet mærke, at der er stor interesse for at arbejde sammen med os på globalt plan,” sagde Mellbin.

Generelt var der stor opbakning og taknemmelighed over regeringens indsats blandt de fremmødte ved lanceringen, hvoraf flere efterfølgende var oppe hos Franz-Michael Skjold Mellbin og tilbyde deres rådgivende hjælp. I første omgang vil drøftelserne under lanceringen blive taget med, når der i torsdagholdes et internationalt højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København. Her er udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vært, og blandt deltagerne er FN’s specialrapportør for religions- og trosfrihed, Ahmed Shaheed.