Prøv avisen

Regeringen vil have flere ikke-teologer som præster

"At udvide paragraf 2-ordningen kommer ikke i afgørende grad til at gøre noget ved det problem. Vi skal tage fat i mange andre initiativer som for eksempel at gøre præsteembeder mere attraktive," siger Søren Abildgaard. Foto: Paw Wegner Gissel

Nyt lovforslag skal mindske mangel på præster i folkekirken, mener regeringen

Det skal være lettere for ikke-teologer at blive præster i folkekirken, mener regeringen, som i går præsenterede en plan for det i et lovkatalog. Et kommende lovforslag vil ifølge regeringen udvide den nuværende paragraf 2 i loven om ansættelse i folkekirken.

Ifølge den har kirkeministeren undtagelsesvist lov til at give ikke-teologer tilladelse til at søge ansættelse som præst i folkekirken, hvis vedkommende opfylder visse krav.

Det er et lovforslag, der bliver videreført fra den tidligere regering, hvor daværende kirkeminister Mette Bock (LA) bad et udvalg undersøge, hvordan paragraf 2-ordningen kunne udvides. Det udvalg er Landsforeningen af Menighedsråds formand, Søren Abildgaard, medlem af, og han kalder det kommende lovforslag for en logisk konsekvens af, at en enig folkekirke ønsker tiltag til at stoppe problemet med præstemangel. Han og udvalget har ventet på en afklaring på, om de skulle fortsætte arbejdet.

”Vi har i udvalget planlagt næste møde den 11. oktober, men har først nu fået endeligt bekræftet, at den nye regering vil føre dette forslag videre,” siger han.

Søren Abildgaard og resten af udvalget udgav sidste år en såkaldt betænkning, der foreslog en anden løsning til at få flere ikke-teologer ind i præsteembeder. Man foreslog en tillægsuddannelse i teologi, som ville kvalificere egnede kandidater til at søge ind i folkekirken som præst. Men forslaget skulle vise sig ikke at have politisk opbakning, selvom det blev støttet bredt i folkekirken.

Derfor opstod idéen med at tage den eksisterende paragraf 2-ordning mere i brug. Men der skal mere til, mener Søren Abildgaard.

”Det er et forsøg på at finde en løsning på noget, som de fleste i folkekirken anerkender som et problem. At udvide paragraf 2-ordningen kommer ikke i afgørende grad til at gøre noget ved det problem. Vi skal tage fat i mange andre initiativer som for eksempel at gøre præsteembeder mere attraktive og gøre folkekirken mere synlig på universiteterne for at få teologistuderende interesseret i at søge stillinger i folkekirken,” siger han.