Reinkarnation truer svensk kristendom

Hver tredje svensker tror på reinkarnation, og det betyder en nytolkning af kristendommen, mener tidligere biskop. Hvis man tilpasser troen til folkestemningen, mister kristendommen betydning, lyder reaktion

I et indlæg i Svenska Dagbladet skriver tidligere biskop over Karlstads stift Bengt Wadensjö, at den kristne tro har fået ny betydning som følge af, at troen på reinkarnation er vokset frem i Sverige de seneste år.
I et indlæg i Svenska Dagbladet skriver tidligere biskop over Karlstads stift Bengt Wadensjö, at den kristne tro har fået ny betydning som følge af, at troen på reinkarnation er vokset frem i Sverige de seneste år.

I øjeblikket fylder sagen om sognepræst Annette Bergs udtalelser om reinkarnation den kirkelige debat i Danmark, men også i Sverige diskuteres det, om troen på genfødsel til et nyt liv på jorden kan forenes med kristendommen.

I et indlæg i Svenska Dagbladet skriver tidligere biskop over Karlstads stift Bengt Wadensjö, at den kristne tro har fået ny betydning som følge af, at troen på reinkarnation er vokset frem i Sverige de seneste år.

Han peger desuden på, at der i Bibelen er flere eksempler på, at Jesus forholder sig til reinkarnation.

”Jesus møder en blindfødt dreng og spørges, om det er drengens eller forældrenes synd, som han straffes for ved at fødes uden syn (“) Hvis det var som straf for egne synder, må han have levet tidligere, og det korrigerer Jesus ikke [“] hvilket må ses som, at han accepterer udgangspunktet,” lyder det i indlægget.

Her henviser Wadensjö til undersøgelser foretaget af den private institution Centrum för Samtidsanalys - som han selv har stiftet - der viser, at mere end en tredjedel af svenskerne tror på reinkarnation.

”Tror man på reinkarnation, får det omfattende teologiske følgevirkninger [“] Frelse er for mange ikke den traditionelle kirkelige opfattelse, at Jesus med sit liv betaler vores synder. Frelse i dag er for mange ensbetydende med indre ro. Altså en subjektiv oplevelse i nuet [...],” skriver Bengt Wadensjö.

Den tidligere Karlstad-biskops holdning har skabt stor virak og fået flere til at tage kraftigt afstand fra, at reinkarnation kan forenes med kristendom.

Johan Eddebo, religionsforsker ved Uppsala Universitet, skriver i Svenska Dagbladet, at Wadensjös holdning er stærkt problematisk og peger på, at de seneste års fremgang for troen på reinkarnation i høj grad kan tilskrives New Age-bevægelsen.

”Opfattelsen af, at livet blot er en cyklisk gentagelse af det jordiske liv, hvor der ingen mulighed er for at bryde processen, er i virkeligheden det modsatte af kristendommens betoning af, at frelsen ligger uden for det verdslige,” skriver Eddebo.

Biskop over Linköpings stift Martin Modéus skriver i samme avis, at forestillingen om reinkarnation ikke hører hjemme i kristen tro, og at troen mister betydning, hvis man tilpasser kristendommen samtidens folkestemning.

Også debatredaktør på den kristne avis Dagen Elisabeth Sandlund er kritisk over for Wadensjös konklusioner og sætter spørgsmålstegn ved antagelsen om, at hver tredje svensker tror på reinkarnation.

”Det er muligt, at troen på, at sjælen efter døden genfødes i en ny krop, har angrebet Sverige som en pestepidemi. I så fald er det forfærdeligt og et udtryk for, at svensk kristendom og Svenska kyrkan - med to tredjedele af befolkningen som medlemmer - er mislykket med den grundlæggende opgave at sprede evangeliets budskab,” skriver Sandlund i en leder.

Som svar på kritikken understreger Bengt Wadensjö, at han ikke har skrevet, at han selv tror på reinkarnation, men alene har ønsket at åbne en debat om samfundsforandringers konsekvenser for kirkelivet.