Prøv avisen

Religiøse ledere ser kritik som syndigt

Hver tredje leder i karismatiske kirker som Pinsekirkerne, Faderhuset og Evangelist mener, det er syndigt at kritisere lederen. På billedet ses danskere, der, under Evangelists sommerfestival i Gørløse, deltager i lovsang, tungetale og bønnemøder. -- Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Kritik af lederen hører ikke hjemme i Pinsekirken, Apostolsk Kirke, Faderhuset, Evangelist og andre mindre trossamfund i Danmark, viser undersøgelse

Man skal holde sig fra at kritisere lederne i de såkaldte pentekostale trosfællesskaber som Pinsekirkerne i Danmark, Apostolsk Kirke og de omstridte trosfællesskaber Faderhuset og Evangelist. Kritikken kan ligefrem være noget syndigt.

Det mener i hvert fald hver tredje leder selv, viser en kommende ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet, som indleveres til bedømmelse til efteråret. Den handler om, hvorfor nogle af disse trosfælleskaber udvikler problematiske relationer til omverdenen, mens andre ikke gør.

I undersøgelsen, som også blev omtalt her i avisen i går, svarer knap hver tredje af de 32 ledere, der er blevet spurgt, at de enten er "meget enig" eller "noget enig" i, at det er syndigt at kritisere lederskabet.

– Jeg er overrasket over, at så mange mener, at det er en synd at kritisere lederen. Godt nok lægger de fleste pentekostale trosfællesskaber vægt på, at lederen er en slags profet. Men jeg havde ikke regnet med, at de vil mene, at man så ikke må kritisere dem. Det passer slet ikke ind i nutidens samfund, hvor man stort set må sige, hvad man vil, siger Ib Sørensen, der skriver ph.d.-afhandlingen for Syddansk Universitet og Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi.

Samme undersøgelse viser også, at 84 procent af lederne er enige i, at man skal have et særligt kald for at være præst eller forstander, ligesom 72 procent er enige i, at de forventer, at medlemmerne står bag beslutninger, de ikke selv direkte har været involveret i.

Christian Hedegaard, leder af Evangelist, mener, der er snævre grænser for medlemmers kritik af ledelsen.

– Det kommer an på, hvem der kritiserer, og hvordan man kritiserer. Positiv kritik kan betyde vækst for menigheden, mens negativ kritik ødelægger menigheden og den, der kritiserer. Bibelen advarer mod bagtalelse og sladder. Hvis man skal kritisere ledelsen, skal man gøre det med vidner, så man kan bevise sine påstande. Ellers er det bedre, man finder sig et andet sted at være. Der er en tendens i samfundet til, at alle bare kan sige, hvad de vil, men i Guds menighed må der være orden. Hvis nogen i menigheden ikke vil respektere dette, bliver de irettesat, siger han.

Ruth Evensen, leder af Faderhuset, medgiver også, at man i Faderhuset ikke uden videre kan kritisere ledelsen.

– Det kommer an på, hvad man mener med kritik. Kritik kan godt være konstruktiv, og i Faderhuset har vi altid arbejdet i et team. Men hvis kritikken er ondsindet, og man arbejder med en andet dagsorden, så skal man ikke være her, men finde et andet sted at være. Man skal ikke modarbejde lederen, siger Ruth Evensen.

Det fremgår også af undersøgelsen, at 66 procent er enige i, at præsten eller forstanderen er menighedens ubestridte leder.

Tonny Jacobsen, talsmand for Pinsekirkerne i Danmark, mener ikke, det er syndigt at kritisere lederne.

– Det er klart, at hvis man er negativ kritisk over for mennesker, kan det være et problem. Men det er en del af et normalt lederskab, at folk kan give udtryk for deres holdninger over for mig. Hvis man mener, at man som leder i Pinsekirken er hævet over det, at man kan stille sig kritisk over for lederen, så er jeg meget uenig, siger Tonny Jacobsen og fortsætter:

– Det særlige er, at jeg som præst har et kald til at gøre, som jeg gør. Andre må selvfølgelig tro på det, jeg siger, hvis de skal følge mig. Ellers følger de mig jo ikke. Men mit kald betyder ikke, at debatten er sat ud af kraft.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk