Religioner mødtes for at dele lyset

Lyset som fælles symbol for religionerne var hovedtema ved dialoggudstjeneste i Helligåndskirken i København i går eftermiddag

Kyndelmisse fejredes med en dialoggudstjeneste, der bragte den tibetansk buddhistiske nonne Ani Tenzin, sikhen Parvinder Singh Randhawa og tidligere overrabbiner Bent Melchior sammen i Helligåndskirken i København i går. –
Kyndelmisse fejredes med en dialoggudstjeneste, der bragte den tibetansk buddhistiske nonne Ani Tenzin, sikhen Parvinder Singh Randhawa og tidligere overrabbiner Bent Melchior sammen i Helligåndskirken i København i går. –. Foto: Christian Liliendahl/.

De tændte lys langs kirkebænkene understreger, at denne søndag eftermiddag i Helligåndskirken i København også er kyndelmissedag. Jesus svæver i form af kirkens mange malerier og symboler over den interreli-giøse dialog, der er i gang allerede inden selve gudstjenesten. Tidligere overrabbiner Bent Melchior udveksler ord med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, og den tibetansk-buddhistiske nonne Ani Tenzin taler med dialogpræst Agnete Holm, der skal indlede gudstjenesten.

LÆS OGSÅ: Gudstjeneste med andre religioner vækker debat

Lys- og dialoggudstjenesten er blevet til i anledning af FNs Interfaith Harmony Week (tværreligiøs harmoni-uge) og i samarbejde mellem Helligåndskirken, biskoppen og arbejdsgruppen for religionsteologi under Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde. Som et synligt udtryk for at vi stadig er i en kirke præget af dansk kultur, har gudstjenestens over 50 besøgende spredt sig ud over bænkerækkerne. Agnete Holm indleder med at understrege, at alle er samlet for at fejre Jesus som verdens lys, og at de interreligiøse gæster vil give os et lys fra deres religiøse traditioner. De religiøse hilsner venter de dog med til efter gudstjenesten, hvorunder biskoppen holder sin korte prædiken, der hen mod afslutningen binder an til kyndelmissen:

I eftermiddag tænder vi lys. Nogle af os deler ikke troen, nogle af os tvivler. Der vil sikkert også være nogle af os, der slet ikke har tro. Men vi vil gerne være mennesker sammen. Vi vil gerne være borgere sammen.

Ser man samtidig op, får man øje på den hvide fredsdue, der er del af prædikestolen og svæver over Peter Skov-Jakobsen.

Nu slutter gudstjenesten, og den tværreligiøse del begynder. Efter Bent Melchiors hilsen til menigheden, hvor han fremhæver sin glæde ved, at vi nu kan træde ind i hinandens helligdomme på tværs af religionerne og nævner dagen, som også er Mariæ renselsesdag som et eksempel på, at religionerne er tæt vævet sammen, er det den buddhistiske nonne Ani Tenzins tur til at tale. Hun citerer blandt andet den muslimske mystiker Rumis ord: Lamperne er forskellige, men lyset er det samme. Citatet er også motto for foreningen Tro i Harmoni, der står for en række arrangementer i løbet af FN-ugen.

Budskabet understreges, da imam Jehad Al-Farra fra den nye stormoské på Nørrebro sammen med sit kor spiller en arabisk sang, hvis rytme og ord langsomt fylder kirken.

En ung mand bevæger hænderne i takt til musikken, flere begynder at danse forsigtigt, hovederne langs kirkebænkene rokker. Biskoppen træder takten med en sort sko under præstekjolen.

Da imamen kort efter giver sin hilsen til menigheden, er det også med en syngende oplæsning fra Koranen på arabisk og en efterfølgende oversættelse til dansk af et vers om Guds lys.

Kyndelmisse har tilsyneladende været et passende tema at vælge. Som den sidste gæst, sikhen Parvinder Singh Randhawa, bemærker, har lyset gennem årtusinder været symbol på guddommelighed i de fleste religioner.