Religionerne står stærkere sammen

I disse dage finder tværreligiøse møder sted i over 30 lande i anledning af FN World Interfaith Harmony Week. Kristeligt Dagblad var med, da fire kvinder med hver deres tro inviterede til samtale, koranrecitation, stilhed og te

På Frederiksberg i København fortalte fire kvinder om deres tro og spirituelle rejse i forbindelse med tværreligiøs uge. Fra venstre ses: Elisabeth Lidell, Bhikshuni Tenzin Drolkar, Winnie Engel og Fatima Osborne. –
På Frederiksberg i København fortalte fire kvinder om deres tro og spirituelle rejse i forbindelse med tværreligiøs uge. Fra venstre ses: Elisabeth Lidell, Bhikshuni Tenzin Drolkar, Winnie Engel og Fatima Osborne. – . Foto: Stina Ørregaard Andersen.

”Åndeligt verdensuniversitet” står der på indgangen til den hvide ejendom på det indre Frederiksberg i København. Uden for bygningen lyser vejarbejdsskilte op i vinteraftenens mørke. Indenfor er de nyligt ankomne gæster ved at tage skoene af og hænge jakkerne på plads i gangen uden for meditationsrummet, hvor et dæmpet lys møder dem. Lokalerne i ejendommens stueetage tilhører Brahma Kumaris, en verdensomspændende spirituel bevægelse med rødder i Indien. Men i dag har også islam, buddhisme og kristendom fundet plads i stueetagen.

Anledningen til dette tværreligiøse møde er FN World Interfaith Harmony Week, der i disse dage finder sted i København og i mange andre af verdens byer. Fra dansk side er det foreningen Tro i Harmoni, der i samarbejde med forskellige trossamfund har stablet 12 arrangementer på benene. Og det ene foregår altså her på Frederiksberg, hvor fire kvinder med hver deres tro har taget plads foran de opsatte klapstole og aftenens 25 lyttende gæster.

37-årige Fatima Osborne er muslim og vokset op i en nomadefamilie i Somalia. Efter at have afprøvet forskellige retninger inden for islam har hun i dag fundet sit ståsted inden for den islamiske mystik og sufi-traditionen. Desuden er hun imam i den nye københavnske kvindemoské, Mariam Moskéen.

63-årige Bhikshuni Tenzin Drolkar er vokset op med den danske folkekirketradition, men søgte senere i livet mod buddhismen og er i dag buddhistisk nonne og lever i cølibat.

66-årige Elisabeth Lidell er vokset op i en præstefamilie, er teolog og kendes af mange som ”pilgrimspræsten” da hun de seneste 15 år har kombineret sit natursyn og pilgrimsvandring med folke- kirkens trospraksis.

Den sidste af de fire kvinder er 71-årige Winnie Engel. Hun kom som barn i den katolske kirke, men har i dag sit spirituelle ståsted hos Brahma Kumaris.

Længslen efter en mening med livet samt skelsættende møder med religiøse lærde har de fire kvinder tilfælles.

”I en tid, hvor vi står et minut i midnat, og hvor meget truer os, er det vigtigt, at vi som religiøse mennesker står sammen,” siger Elisabeth Lidell.

Den holdning møder anerkendede nik både fra de andre kvinder og de fremmødte.

”At vi fra forskellige trosretninger kan mødes, være sammen og have det utroligt hyggeligt er et vigtigt signal at sende i en verden, hvor der er så mange stridigheder, også i forhold til religion,” siger den buddhistiske nonne Bhikshuni Tenzin Drolkar.

Tanken bag FN-ugen, der finder sted i begyndelsen af februar hvert år, er netop at bygge bro mellem religioner. Men de interreligiøse møder betyder ikke, at der ikke skal være plads til forskellige religiøse opfattelser.

”Man skal ikke være enige om alting for at kunne enes. Jeg er meget afklaret med min egen tro, og min tro kan også blive forstærket ved at lytte til andres opfattelser og høre dem fortælle om deres forhold til deres Gud. Jeg føler virkelig, at jeg får meget ud af at sidde sammen med et menneske, der har en anden måde at tro på end mig,” siger Fatima Osborne.

Det handler om at have respekt for det, der er anderledes, og være nysgerrig, bliver salen og de fire kvinder enige om. Og de fremmødte er heldigvis nysgerrige, så spørgsmålene er mange: ”Vil du fortælle om din buddhistiske bedekrans?”, ”Hvordan ser I på forbindelsen mellem religion og vold?” og ”Vil du recitere noget fra Koranen?”.

Og sådan går det til, at Fatima Osborne reciterer Koranens første sura, ”Al-Fatihah”, i Brahma Kumaris’ lokaler. Da spørgsmålene hører op, bliver det tid til stilhed.

”Nu har vi brugt vores gebis, så lad os slutte med stilhed,” siger Winnie Engel og slukker lyset i lokalet.

Øjnene lukkes, og stilheden brydes kun af vejrtrækning og en brummende mobil i en taske. Der serveres te og kage, før aftenen slutter. Winnie Engel fra Brahma Kumaris uddeler små kort med velsignelser, før hun giver et kram, som varmer i vinterkulden, der venter udenfor.