Lektor: Kristen og muslimsk fundamentalisme kan ikke sammenlignes direkte

Indre Mission regelsætter menigheden på en måde, der minder om ortodokse muslimske menigheder, sagde lektor Brian Arly Jacobsen i weekenden. Men det er forkert at sammenligne kirkens højrefløj med islamister, siger han samtidig

Folkekirkens højrefløj ”slår hårdt ned på afvigere”, når den ikke vil vie fraskilte, mener Brian Arly Jacobsen. – Arkivfoto.
Folkekirkens højrefløj ”slår hårdt ned på afvigere”, når den ikke vil vie fraskilte, mener Brian Arly Jacobsen. – Arkivfoto.

Folkekirken gemmer også fundamentalister, skrev dagbladet Politiken i weekenden. Her citerede avisen blandt andre lektor ved institut for tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen for, at folkekirkens højrefløj i visse kredse har forbud mod fest og alkohol, samt at der i disse kredse bliver slået hårdt ned på afvigere fra fællesskabets normer. Her uddyber han udtalelserne.

Brian Arly Jacobsen, hvad er den forskningsmæssige baggrund for de udtalelser om missionsmenigheder, du fremsatte i weekenden?

"Min viden kommer af, at jeg har besøgt kirker og menigheder over hele landet. Jeg følger diskussioner om de kirkelige miljøer i Danmark. Det er relativt nemt at følge med i kirkens politiske og teologiske diskussioner."

Du siger, at der i konservative kristne grupper er regler om, at man ikke må feste og drikke. Hvilke grupper drejer det sig mere specifikt om?

"De grupper findes blandt andet i indremissionske kredse, hvor afholdenhed fra fester og alkohol kommer til udtryk. På Indre Missions hjemmeside kan man se, at de har en alkoholpolitik om, at man ikke drikker i foreningssammenhæng. Her bruger de både sociale og religiøse argumenter."

Det er vel ikke ualmindeligt, at en forening har en politik om ingen alkohol, når medlemmerne er samlet? Du siger jo, at det drejer sig om et forbud mod fest og alkohol generelt?

"Nej, det har jeg ikke sagt. Men du vil finde familier, hvor denne norm om ingen alkohol også vil gælde i private og sociale sammenhænge uden for Indre Mission. Det har jeg mødt flere eksempler på. Når jeg taler om regler mod at drikke alkohol og feste, skal det ikke forstås som bogstavelige regler, men i højere grad sociale normer og uudtalte regler om korrekt opførsel. Det skulle jeg nok have præciseret for ikke at forvirre."

Er det fundamentalisme?

"Det er fundamentalisme her, fordi man bruger religiøse argumenter ud fra en meget bogstavtro tolkning af Bibelen. Men der er selvfølgelig ikke noget odiøst i, at Indre Mission har været stærkt repræsenteret i afholdsbevægelsen. Det var visse dele af kvindebevægelsen og fagbevægelsen også."

Du siger, at der i visse konservative kristne kredse bliver slået hårdt ned på afvigelser fra normen. Hvordan kommer det til udtryk?

"Det kan være ekstreme konsekvenser som udstødelse fra fællesskabet, som man for eksempel ser i Jehovas Vidner. Det kan også være, at medlemmer af menigheden tager en snak med personer, som bryder fællesskabets sociale normer."

Dine udtalelser handler om fundamentalister i folkekirken og ikke Jehovas Vidner. Hvordan bliver der fra folkekirkens højrefløj slået hårdt ned socialt på afvigere fra normerne, som du siger?

"Det ser man for eksempel, når visse præster ikke vil vie fraskilte eller homoseksuelle. Eller når en præst i Nordjylland ikke vil bisætte en homoseksuel. Eller når visse folkekirkepræster nægter at give hånd til kvindelige præster. Der er masser af eksempler."

Men er der eksempler på, af afvigelser fra normen får sociale konsekvenser, som du siger?

"Det er da sociale konsekvenser, når man ikke kan blive viet, fordi man er skilt eller homoseksuel. Når en præst for en menighed har sådanne holdninger, risikerer man også, at de breder sig ud til resten af menigheden. Det kan dermed også få konsekvenser i lokalmiljøet."

Du siger, at Indre Mission har tradition for at regelsætte menigheden på en måde, ”der minder om det, vi ser blandt de ortodokse muslimske menigheder”. Hvordan det?

"For eksempel i forhold til skilsmisse og utroskab. Her vil man ofte se, at visse menigheder rådgiver med religiøse, bogstavtro argumenter."

Er det fair at sammenligne Indre Mission med ortodokse muslimske menigheder? Mange vil jo tænke på TV2’s dokumentar ”Moskeerne bag sløret”, hvor en kvinde fik forbud mod at nægte sin mand sex og blev rådgivet mod at gå til politiet, da hun fortalte, at hun blev slået af sin mand.

"Her er det dig, der trækker sammenligningen for langt. Jeg har aldrig antydet, at præster i Danmark ville råde en kvinde til ikke at gå til politiet, hvis hun blev udsat for vold. Jeg siger bare, at der er sociale normer inden for mange forskellige bevægelser. Der er for eksempel præster i den danske folkekirke, som vil fortolke Bibelen meget konservativt, i forhold til hvordan man skal leve sit liv som kristen."

Er der nogle af dine udtalelser fra weekenden, du ville omformulere, hvis du fik muligheden?

"Jeg ville nok understrege, at når jeg som religionssociolog bruger begrebet fundamentalisme, så er det med en religionsvidenskabelig forståelse af begrebet, og så skal det ikke forstås som en direkte sammenligning mellem folkekirkens højrefløj og den islamisme, man finder i konservative muslimske miljøer i Danmark. Der er en helt anden substans i den fundamentalisme, vi ser i kristne sammenhænge. Når jeg bruger begrebet, er det ud fra en vurdering af, hvordan mennesker fortolker de religiøse tekster. På den måde er det helt legitimt at tale om fundamentalisme på den kirkelige højrefløj. Men det ville nok være en stramning at sammenligne substansen i den fundamentalisme med den, vi ser i andre religioner."