Ribe Stift ansætter præst til turister

Den jyske vestkyst er så præget af turisme, at det også spiller ind på kystens kirkeliv. Nu skal en ny funktionspræst kortlægge sammenhængen og derudover være kontaktperson i forbindelse med dødsfald

På Vestkysten fyldes kirkerne ofte af turister om sommeren. Det har Ribe Stift nu taget konsekvensen af og ansætter en turistpræst.
På Vestkysten fyldes kirkerne ofte af turister om sommeren. Det har Ribe Stift nu taget konsekvensen af og ansætter en turistpræst. Foto: Jesper Kristensen.

Mange af byerne langs den jyske vestkyst er præget af affolkning. Og når antallet af fastboende falder, præger det selvfølgelig også kirkelivet. Men om sommeren kommer der liv, og flere steder bliver befolkningstallet ligefrem tidoblet på grund af de mange turister. Derfor har Ribe Stift oprettet en funktionsstilling som turismepræst.

”Nu har vi i folkekirken talt om 'Kirken på landet', men vi bør også se på 'Kirken på kysten', for kirkelivet her i stiftet er meget præget af, hvornår der er turister i området. Fra at sidde en håndfuld mennesker til gudstjeneste om vinteren kan der om sommeren pludselig være fyldt i kirken. Der er også turister, der ønsker bryllup eller begravelse i den kirke, de kender fra ferierne ved Vesterhavet. Så vi oplever, at kirken spiller en rolle for en del af turisterne,” fortæller Elof Westergaard, der er biskop over Ribe Stift og initiativtager til præstestillingen.

Stiftet har netop ansat den nye præst, der begynder den 1. september som sognepræst i Ho, Oksbøl og Mosevrå Pastorat med en fjerdedel af sin stilling dedikeret til turismen.

Præsten skal i løbet af de to første år kortlægge, hvordan kirkelivet og turismen hænger sammen på Vestkysten; er der for eksempel planlagt særlige gudstjenester eller andre arrangementer i kirken med fokus på turisterne, og hvordan præger det ellers kirkelivet i sognet, at der er så stor forskel på den faste og den turistprægede menighed.

Samtidig bliver præsten kontaktperson i tilfælde af dødsfald blandt turisterne og har derudover en særlig kontakt til den nordtyske kirke for at etablere samarbejde og udveksle erfaringer om kystturisme og kirkeliv med nabolandet.

”Man kan jo godt spørge, om det er rimeligt, at vi bruger kirkens penge på turister, der ikke betaler kirkeskat i sognet. Men jeg synes, vi skal se sådan på det, at turisterne faktisk bidrager positivt til kirkelivet i kystsognene,” siger Elof Westergaard.

Elof Westergaard peger samtidig på, at det er en generel udvikling inden for folkekirken, at den forsøger at være dér, hvor folk er.

”Det er derfor, vi også har fået ungdomspræster, gadepræster og hospitalspræster. Og i dag er det altså sådan, at flere folk har to huse, og netop sommerhusene på Vest-kysten har ofte meget stabile besøgende, fordi der er tale om et gammelt familiesommerhus. Det kan sammenlignes med den betydning, slægtsgården havde i gamle dage, og betyder også, at lige netop dén egn får en særlig betydning for de her folk som det sted, man vender tilbage til, og hvor familien mødes. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan være kirke for de mennesker,” siger han.

Biskop Elof Westergaard har selv været præst i Husby, der ligger i et udpræget sommerhusområde ved Vesterhavet, og det er blandt andet erfaringer fra kirkelivet i det sogn, der har fået ham til at oprette funktionsstillingen som turismepræst.