Prøv avisen

Rift om præstestillingen ved Gellerup Kirke

I juni i år var der i Århus-forstaden Gellerup voldsomme uroligheder. Foto: Nordfoto.

En del ansøgere har lagt billet ind for at blive den nye præst i det multietniske Århus Vest

Af Nanna Schelde

Mange drømmer om at blive præst i den røde murstenskirke i den århusianske bydel Gellerup den betonprægede, men meget folkloristiske forstad, der mest er kendt for sine 120 forskellige nationaliteter og en høj hærværksfrekvens. Sidstnævnte er dog i bedring, og intet tyder på, at områdets rygte har påvirket ansøgerne. I hvert fald var stillingsannoncen "Præst til Gellerup Kirke" længe den mest læste på Kristeligt Dagblads hjemmeside, og Århus Stift oplyser, at man allerede knap en uge inden ansøgningsfristens udløb havde modtaget over 25 ansøgninger.

Det er en ret høj score, fortæller Bo Hansen, som er specialkonsulent i Præsteforeningen.

Som regel kommer de allermest attraktive embeder i Århus op på en 30-40 ansøgere, så det må siges at være meget pænt for en forstadskirke. Kun de mest populære kirker i hovedstaden får op mod 50-60 ansøgninger, siger han.

I Gellerup Kirke er formand Jacob Rosenkrans positivt overrasket over den store interesse. Omkring 15 præstekandidater har været på rundvisning og cirka dobbelt så mange har altså søgt stillingen.

Jeg havde ikke regnet med, at så mange ville søge, og jeg var meget i tvivl om, hvorvidt områdets desværre lidt dårlige ry ville påvirke folk, men det lader ikke til at være tilfældet. Vi synes jo selv, det er et dejligt sted, og ansøgerne har tilsyneladende været afklarede med forholdene på forhånd, siger han.

Han fortæller, at præstestillingen i Gellerup er speciel på den måde, at der stort set ikke er nogen konfirmander og heller ingen bryllupper, hvilket gør hverdagen en del anderledes end i andre sogne.

Der er næsten ingen almindelige handlinger, men megen sjælesorg og diakoni. Vi bruger en del energi på at være synlige og drikker for eksempel kirkekaffen udendørs, så vi kan komme i dialog med områdets beboere. Det handler i stor stil om integration, så den nye præst kommer også til at have en god kommunikation med områdets imamer, siger Jacob Rosenkrans.

schelde@kristeligt-dagblad.dk