Prøv avisen
Spørgsmål & svar

Rolig reformation reddede katolsk kirkekunst

Sissel F. Plathe, museums-inspektør.

I dag begynder årets store MatchPoints Seminar, hvor forskere de næste to dage holder oplæg om Reformationen. Museumsinspektør på Nationalmuseet Sissel F. Plathe skal i dag fortælle, hvad den nye teologi gjorde ved vores kirkers inventar

Sissel F. Plathe, du deltager i et foredrag om Reformationens betydning for og opgør med det middelalderlige kirkerum. Hvad handler dit oplæg om?

Jeg kommer til at fortælle om, hvad der skete med kirkens inventar efter Reformationen. I mange lande valgte man at smide det middelalderlige inventar væk, da man gjorde op med den katolske kirke, men i Danmark var man bevidst om, at inventaret havde stor værdi og havde været dyrt at anskaffe. Derfor begyndte man i stedet at genbruge hele eller dele af altertavler og modernisere dem løbende. Det sjove er, at man samtidig var bevidst om, at det var katolske altertavler, man lod blive. Ved nogle tavler blev der derfor skrevet under helgenbilleder, at man ikke skulle tilbede dem, for de havde ingen kraft længere.

Hvorfor er dette relevant for mennesker i dag?

Det forklarer vores kirkers inventar i dag, og hvorfor vi har bevaret og moderniseret inventar fra katolsk tid. Og hvordan vi løbende har turdet modernisere det siden. I barokken blev altertavler for eksempel malet i farver, der passede til tidens strømninger. Så den genbrug og genanvendelse af inventaret kan føre os igennem forskellige tider.

Samtidig siger inventaret noget om danskerne i tiden omkring Reformationen. De havde et roligt opgør med den katolske kirke og lod også katolske præster fortsætte med at fungere i menigheder rundtomkring. Og de lader til at have været økonomisk fornuftige. De smed ikke noget kostbart ud. Ellers havde vi nok ikke haft den store skat af middelalderinventar som altertavler, skabe og gavle i dag.

Hvad synes du om, at Reformationen er gjort til tema for årets MatchPoints Seminar?

Det er en smaddergod idé, for det gør, at vi kommer bredt ud med vores viden på området. Vi er blevet bedt om at gøre vores foredrag så tilgængelige som muligt, da det ikke er fagfæller, der lytter til os, men andre interesserede mennesker. Det er vores chance for at formidle Reformationen til flere.

Følg forskerpræsentationer fra Matchpoints-seminaret i dag og i morgen på