Rosenkransbønnen er universel

Stadig flere mennesker fra andre kristne konfessioner får øjnene op for den katolske rosenkrans

Rosenkransen sammenfatter den kristne tro

Spørgsmål: Jeg vil gerne vide, hvem der benytter rosenkransen - hvilken trosretning?

Smilla

Cand.mag. Kirsten Kjærulff svarer: Rosenkransen bedes af katolikker overalt i verden, men stadig flere mennesker fra andre kristne konfessioner får øjnene op for dens universalitet, dens dybde og enkelhed. Gentagelsen af enkle, centrale bønner fandtes allerede i oldkirken. Rosenkransen er Vestkirkens version af Østkirkens Jesus-bøn.

Den bedes med en bedekrans med et kors eller krucifiks og fem rækker af 10 små perler (såkaldte decader) adskilt af en større perle, hvor man beder fadervor. På krucifikset bedes den apostoliske trosbekendelse, som er sammenfatningen af hele den kristne tro. På de ti mindre perler bedes: »Hil dig Maria, fuld af nåde ...« Det er ærkeengelens ord til Maria i bebudelsen og understreger derfor inkarnationens centrale position i kristendommen. Hver decade afsluttes med lovprisningsbønnen til Den treenige Gud: »Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden.«

Under den gentagne bøn, som skal styrke roen og inderligheden, mediterer man over fem store mysterier i de fire afgørende afsnit i Jesu liv: Glædens mysterier fra barndomsevangeliet, lysets mysterier fra Jesu offentlige liv, smertens mysterier fra påsken eller herlighedens mysterier fra opstandelsen og pinsen.

Man kan således sige, at rosenkransen sammenfatter de centrale elementer af hele den kristne tro.

Der er netop udgivet en fin lille bog om rosenkransen på Katolsk Forlag. Den koster 40 kr. Se www.katolskforlag.dk. Den kan købes i Steno-Butikken Vesterbrogade 28, 1620 Kbh V.

Med venlig hilsen

Kirsten Kjærulff

Skriftet handler om åbenbarede syner

Spørgsmål: Mit navn er Shakir, og jeg har et spørgsmål angående Johannes' Åbenbaring 3:12, hvor der står:

»Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himmelen fra min Gud, og også med mit eget nye navn.« Hvem er det, der (siger) dette i verset? Er det Johannes Døberen? Hvad menes der med sætningen »mit eget nye navn«? Kan du eventuelt forklare lidt om versets betydning?

Mvh. og Guds fred

Shakir

Svar: Johannes' Åbenbaring indledes med syv menighedsbreve. Resten af bogen skal man muligvis opfatte som en slags følgebrev til hvert enkelt menighedsbrev.

Vi ved ikke, hvem forfatteren er, ud over at han navngiver sig selv Johannes. Muligvis er det en lærd kristen, der levede i de sidste årtier af 1. årh. i Efesus. Måden at skrive på ligner en lang række andre skrifter, som man kender fra jødiske skrifter i oldtiden.

Skriftet handler om åbenbarede syner: Der skal komme trængsler for Guds menighed. Det vigtigste er at holde ud i troen på Kristus (Lammet). Modgangen og forfølgelserne af menighederne er ganske vist enorme. Men det er kun fødselsveer, for snart kommer Kristus tilbage for at oprette et nyt Jerusalem med et tempel (som i det gamle Jerusalem), hvor søjlerne denne gang ikke skal være af sten, men er mennesker, der har holdt ud i trængslerne indtil dommedag. Søjlernes symbolske betydning er noget med, at de jo er bærende, faste og urokkelige.

Det er Kristus, der åbenbarer sig gennem forfatteren (1,19), og Kristi nye navn er måske det, der nævnes i 19.16?

Sognepræst

Leif G. Christensen

fakta

Panelet på www.religion.dk

Der er knyttet 38 eksperter til svarpanelet på www.religion.dk, hvor alle kan stille spørgsmål og deltage i religionsdialogen. Vi bringer her et udpluk af den forgangne uges debat, hvor følgende fra panelet har svaret på spørgsmål:

www.religion.dk