Prøv avisen

Rytmisk musik skal ud af kirken

En rockgudstjeneste i Struer Kirke med et U2 kopiband. -

Kirkens budskab er til ånden, ikke til kødet, lyder det fra flere kirkemusikere i protest mod den stigende brug af rytmisk musik i folkekirken

Rock, pop og gospelsang fylder i dag så meget i folkekirken, at den både overdøver og forstyrrer kirkens åndelige budskab.

Det er meldingen fra komponister og organister, som derfor slår til lyd for at fjerne den rytmiske musik fra kirkerummet.

Bekymringen deles blandt andet af komponist og kirkesanger Daniel Fladmose, der ser den voksende brug af rytmisk musik som en leflen for det populistiske og flygtige.

– Kirkens budskab er til ånden, ikke til kødet, og dér er det stik modsat med den rytmiske musik. Det er muligt, at man kan tiltrække folk, der ellers aldrig kommer i kirken, men når det sker på bekostning af det kristne budskab, er prisen for høj. Kirkens musik skal berige ånden og eftertænksomheden, ikke bare stå som en hektisk puls, der forstyrrer budskabet, siger Daniel Fladmose, der også har rejst kritikken i det seneste nummer af organisternes fagblad, PO-bladet.

At Beatles og Kim Larsen har trængt Buxtehude og Bach for langt ud af kirken, mener også Poul Lykke Nielsen, organist i Sct. Nicolai Kirke i Rønne på Bornholm.

– Man siger, at kirken skal følge med tiden, og det er da rigtigt. Men kirken skal også vise, at den tror på sit budskab og ikke løbe efter tilfældige modeluner i håbet om at tiltrække flere mennesker. Samtidig er meget af den rytmiske musik, såsom gospel, baseret på traditioner og kirkelige sammenhænge, der slet ikke ligner den danske folkekirke, siger Poul Lykke Nielsen.

Samme holdning har Henning Nielsen, organist i Sankt Hans Kirke i Odense.

– Jeg kan godt se fornuften i, at man får nye salmer, men det bør ske inden for de rammer, der kendetegner folkekirken. Man kan da sagtens fylde kirken ved at proppe al slags underholdning ind i den, men det er næppe ønsket, siger Henning Nielsen.

Modsat kritikerne står Forum for Rytme i Kirken, FRIK, der netop ser brugen af rytmisk musik som en vej til at åbne kirken for en bredere gruppe. Og det kan sagtens ske uden at ramme kirkens åndelige budskab, mener Leif Rasmussen, formand for forummet.

– Kirken taler til det hele menneske, til både krop og ånd, og i den sammenhæng er det oplagt at bruge en musik, som mange mennesker møder og nyder i deres hverdag. Naturligvis er der grænser, og jeg kan godt se problemet i, at man i kirken eksempelvis synger gospel på amerikansk. Men så kan man jo forsøge at udvikle en dansk form for gospel og dermed give folkekirken en bredere profil, siger Leif Rasmussen.

kirke@kristeligt-dagblad.dk