Så begynder oprydningen i den katolske kirke i Irland

To chokerende regeringsrapporter om seksuelt misbrug og et paveligt hyrdebrev om krisen

Irland er klar til endnu en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. - Foto: Steve Ford Elliott

Pave Benedikt XVI lagde ikke fingrene imellem, da han i sit hyrdebrev i marts om misbrugsskandalen i Irland talte dunder til de irske biskopper og lod dem vide, at de havde svigtet deres ansvar groft. Og som et afgørende middel til at rette op på kirkens troværdighed annoncerede paven en såkaldt "apostolisk visitats" – en officiel undersøgelse, der skal endevende hele den irske kirke.

Det er en opgave, der ikke bare kræver erfaring og takt, men også gennemslagskraft. Ingen bryder sig om at blive undersøgt, men paven kunne ikke risikere, at visitatsen blev afsporet af lokal vrangvilje, og derfor var der almindelig lettelse blandt iagttagere, da navnene på lederne af undersøgelsen blev offentliggjort den 31. maj. For tungere skyts skal man lede længe efter i den katolske kirke.

Det er således ærkebiskoppen af Boston, kardinal Sean O?Malley, New Yorks ærkebiskop, Timothy Dolan, og den tidligere ærkebiskop af Westminster i England, kardinal Murphy-O?Connor, der sammen med to canadiske ærkebiskopper skal undersøge forretningsgangen i de største irske bispedømmer samt se præsteseminarier og ordenshuse efter i sømmene. Selve undersøgelsen begynder til efteråret, og der er ikke sat nogen slutdato på. Men forberedelserne er altså allerede i gang.

De nævnte biskopper er alle af irsk afstamning og fortrolige med irsk mentalitet. Men de har også alle haft misbrugsskandalen tæt inde på livet og er sluppet godt fra det. Kardinal O?Malley overtog roret i Boston, da den amerikanske skandale var på sit højeste, og har siden vendt en katastrofestemning til forsigtig optimisme.

Ærkebiskop Dolan bragte ærkebispedømmet Milwaukee på ret køl, før han kom til New York. Og skønt kardinal Murphy-O'Connor fik skrammer i lakken for at have tacklet en misbrugssag forkert i 1980?erne, implementerede han siden som ærkebiskop i London nye regler på børneområdet, der siden har tjent som model for andre bispedømmer.

Baggrunden for den kirkelige undersøgelse er to regeringsrapporter fra sidste år, Ryan-rapporten og Murphy-rapporten, der dokumenterede overgreb, inklusive seksuelle overgreb, på mange tusinde børn og unge begået af præster og kirkelige medarbejdere over de seneste 60-70 år.

Det ligner et velkendt forløb, men det, der gør den irske skandale rigtig slem, er, at den irske stat også er impliceret. For mange af overgrebene fandt sted i skoler og andre institutioner drevet af katolske ordner på vegne af Undervisningsministeriet, der altså svigtede sin tilsynspligt. Nogle kommentatorer mener endda, at overgrebene var en slags offentlig hemmelig. Det gør ikke kirkens skyld mindre, men det betød, at skandalen ikke blot udspandt sig inden for et lukket kirkeligt system, men at det var hele samfundet, der forholdt sig tavst.

For Vatikanets team gælder det nu om at reformere kulturen i den irske kirke væk fra arrogance og henimod åbenhed og ydmyghed. "Vi er ikke præster for, hvad vi kan få ud af det, men for, hvad vi kan give," understregede ærkebiskop Dolan for nylig i en tale på et irsk præsteseminarium og lagde dermed op til et opgør med den "klerikalisme", der har kendetegnet meget af den irske kirkes top.

Men pavens instruks taler også om, at visitatsen skal "bidrage til den åndelige og moralske fornyelse af kirken i Irland". Det er et tema, som Benedikt allerede tog op i sit hyrdebrev, og som mange ofre og medier dengang afviste som fromme floskler. Men paven insisterer på, at enhver reform må bunde i en åndelig fornyelse, hvis ikke den skal udarte sig til spilfægteri og overfladiske manøvrer.

Det lader mange irere også til at være indstillet på, måske fordi misbrugsskandalen ikke er den eneste krise, som Irland kæmper med. For finanskrisen og flere politiske affærer trækker også tænder ud i denne tid, og sortsynet lurer rundt om hjørnet.

"Fortæl vore præster, at de skal give os håb og glæde," sagde den irske præsident, Mary McAleese, for nylig til ærkebiskop Dolan under et besøg i New York. Og samme tema tog klummeskribenten Breda O?Brien op i Irish Times, da visitatsen blev annonceret:

"Kynismen tager ikke højde for den afgørende rolle, som troen spiller i folks liv ... Den kirke, som er hårdt ramt af skandale og dårlig ledelse, og som skammer sig over at have svigtet de svageste, må nu finde en måde til at vise folk, at kristendommen tilbyder os noget, der er helt igennem menneskeligt og lægende."

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Kristeligt Dagblad analyserer hver uge nye tiltag og tendenser i internationalt kirkeliv. Andreas Rude er forfatter og mag.art. i litteraturvidenskab