Prøv avisen

Sådan påvirker kristendommen Danmark

Hvordan har kristendommen påvirket Danmark? Foto af Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Foto: Christian Lindgren.

I Danmark spiller religion en helt særlig rolle. Det er utroligt nok derfor, Italiens tidligere regeringschef Silvio Berlusconi aldrig ville kunne vinde et dansk valg

Italiens tidligere regeringschef Silvio Berlusconi er et mysterium for mange danskere. Mediemogulen kunne gang på gang vinde valg, selvom han helt åbenlyst var brovtende, korrupt og manipulerende.

Sådan en type ville ikke have en chance for at blive statsminister i Danmark. Det faktum skyldes først og fremmet utroligt nok at danskere har et andet forhold til religion end italienere, fortæller kirkeforsker Hans Raun Iversen.

"Her i Danmark tænker de fleste ikke så meget over deres religiøsitet. Men faktisk fylder religionen meget i vores mentalitet og vores samfunds institutioner."

"I Italien er det anderledes. Dér spiller religionen også en stor rolle men på en anden måde. Berlusconi kan vise, at han er en god kristen ved at gå i kirke en gang imellem og tale pænt til paven. Så længe han gør dét, kan han gøre, hvad han vil."

"I Danmark forventer vi ikke, at vores statsminister skilter med sin religiøsitet. Men vi forventer, at han eller hun opfører sig som en god kulturkristen, der følger de moralske normer, som stammer fra den lutherske kristendom," siger lektor i Praktisk Teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet Hans Raun Iversen, der er en af forskerne bag den nye bog 'Fremtidens danske religionsmodel'.

Hans Raun Iversen har sammen med 19 andre forskere undersøgt den såkaldte danske religionsmodel altså de rammer, som religionen fungerer inden for i Danmark. Forskerne kommer fra 8 forskellige fag: teologi, historie, jura, statskundskab, religionssociologi, økonomi, islamstudier og antropologi.

I Danmark har religionen nemlig historisk set haft en stor indflydelse på mange aspekter af vores samfund og tankegang. Derfor skulle undersøgelsesholdet være meget sammensat for at kunne undersøge religionens baggrund ordentligt.

Det har vist sig, at den danske religionsmodel er speciel, fordi den danske stat altid har været viklet tæt sammen med kristendommen. Og selvom nogle politikere vil adskille kirke og stat, vil det være nærmest umuligt at fjerne kristendommen fra det danske samfund. Det bygger nemlig på kristendommen.

"I Italien lever kirke og stat side om side med et konkordat en særlig aftale. Da kristendommen kom til Italien, havde romerne nemlig allerede skabt en civilisation og en stat. Den danske stat blev derimod opbygget på et kristent grundlag efter reformationen i 1536, og det ser vi stadig konsekvenserne af i dag," siger Hans Raun Iversen.