Prøv avisen

Sådan vinder folkekirken over buddhismen

- Det må være meget ensomt at være buddhist. Der er ikke nogen skaber, ikke nogen Gud, sagde Tine Lindhardt. -

Bispekandidater gav Dalai Lamas buddhisme kamp til stregen ved dialogmøde i Helligåndshuset i København

Dalai Lama er en fascinerende åndelig leder, hvis ikke-voldelige kamp for det tibetanske folk påkalder sig respekt.

Men hans belæringer til de tusinder, der betalte dyrt for at høre ham i Bella Centret i pinsen, var for banale. Og folkekirken har under alle omstændigheder et budskab, der er bedre. Kirkens folk skal bare blive dygtigere til at fortælle det til danskerne.

Sådan lød konklusionen på et dialogmøde forleden om buddhisme og folkekirke i dagens Danmark. Et møde, som flere store kirkelige organisationer var gået sammen om i anledning af den tibetanske religiøse leders netop afsluttede besøg.

Bispekandidater lyttede til Dalai Lama

Fire ud af seks kandidater ved hovedstadens bispevalg havde sagt ja til først at overvære Dalai Lamas store tale om fred gennem indre fred og dernæst bruge en aften på offentligt at diskutere, hvad folkekirkens syn på buddhismens vækst i Vesten egentlig skal være.

Slående var det, hvor enige bispekandidaterne var. Viljen til at lytte og lære udtalte alle, men mest markant var den velforberedte kritik.

Selv Dalai Lama har problemer

"Den trænede sjælesørger kan høre, at selv Dalai Lama har problemer, som han har det svært med. Templet har fjernet ham fra sin mor. Kina har fjernet ham fra sit folk", sagde sogne- og feltpræst Andreas Christensen.

"Jeg fik ærlig talt et større kick af at høre Rolling Stones end at lytte til Dalai Lama. Tænk, at han kan tryllebinde folk med sådan nogle almindeligheder. At vi skal være gode ved hinanden, og at det er skidt at være vred. Det er for banalt, når ingen kan være uenige", lød det fra Kirkefondets generalsekretær, Kaj Bollmann.

"Det må være meget ensomt at være buddhist. Der er ikke nogen skaber, ikke nogen Gud. Det må være et tungt ansvar at have som menneske, når der ikke er nogen, som kan sige til dig: "Du er tilgivet,"" sagde Tine Lindhardt, generalsekretær i Bibelselskabet.

Kristendom må kommunikeres bedre

Mens 4000 mennesker betalte for at høre Dalai Lama i Bella Centret, var der kun godt 40, som kom i Helligåndshuset ved Strøget i København for at lytte til bispekandidaternes gratis svar på tidens religiøse udfordringer. Sognepræst ved Kapernaumskirken Asser Skude kunne godt se dilemmaet.

"Det er nu kommet frem, at flere danskere tror på reinkarnation end på Jesu død og opstandelse. Det betyder, at vi må op af stolene som kirke. Vi må fortælle danskerne, at Gud lod sin egen søn dø, for at de kan blive frelst", vurderede Asser Skude, som samtidig fremhævede det som positivt, at Dalai Lama ikke havde opfordret danskerne til at skifte tro.

Andreas Christensen var dog ikke bleg for at indrømme, at han gerne ville have Dalai Lamas menighed.

"Jeg er et konkurrencemenneske, og folkekirken er på et religiøst marked, sagde han og samlede det budskab, som folkekirken kan vinde over buddhismen med, i én sætning: 'Du er elsket'".