Tidligere vindere af Kristeligt Dagblads Initiativpris: Sådan får man en god idé til at vokse

Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence begynder i dag, og de seneste års forløb har vist en stor rigdom af kirkelige tiltag. Men der findes stadig områder, hvor der kan gøres mere, siger tidligere vindere af konkurrencen

Kristeligt Dagblads Initiativpris 2015 gik til initiativ i Toftlund for flygtninge.
Kristeligt Dagblads Initiativpris 2015 gik til initiativ i Toftlund for flygtninge. Foto: Leif Tuxen.

Mia Rahr Jacobsen er sognepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro i København. Hun var med til at modtage prisen i 2016 for arbejdet med kirke- og kulturfestivalen Himmelske Dage, der tiltrak rekordmange besøgende.

Foto: Mette Frandsen

Hvad skal der til, for at et initiativ bliver vellykket?

Da vi arrangerede Himmelske Dage tilbage i 2016, var det fantastisk at se, hvor mange kirker og kirkelige organisationer der var involveret. Projektet var båret af den store kreativitet og virkelyst, som alle bød ind med. Og det er netop helt afgørende, når man går i gang med noget nyt, at man siger ”nu gør vi det her, og så sætter vi alle kræfter ind”.

Hvor mangler der kirkelige initiativer?

Der mangler mange steder initiativer til at give 20-30-årige nogle jævnaldrende at gå i kirke med. Jeg taler jævnligt med mennesker i den aldersgruppe, der faktisk gerne vil komme i kirken, men savner at møde folk på deres egen alder ved gudstjenesterne. Det er ikke uden betydning, at der er andre, der er samme sted i livet, og som er optaget af nogenlunde det samme som en selv. Derfor er det vigtigt med rammer, hvor yngre mennesker kan møde jævnaldrende i kirken. Jeg har selv lavet en søndagslæsegruppe for lige netop den aldersgruppe, og den har haft stor succes. Vi mødes i forlængelse af højmessen og har på den måde sat en ramme for, at deltagerne ikke er de eneste ved gudstjenesten i deres aldersgruppe.

Marianne Zeuthen er sognepræst i Toftlund i Sønderjylland, og var i 2015 med til at modtage prisen for arbejdet med en flygtningecafé, der hver måned inviterede flygtninge indenfor i sognegården. Arbejdet er siden stoppet, fordi flygtningestrømmen er taget af.

Foto: Privatfoto

Hvad skal der til, for at et initiativ bliver vellykket?

Det er afgørende med frivillige, der vil engagere sig, fordi de er begejstrede for det projekt, man vil sætte i gang. Hvis en præst står med det alene, kommer det ingen vegne. Hvis frivillige vil engagere sig, så kan man nå meget langt. Derudover skal der være hjertevarme og omsorg i ethvert initiativ.

Hvor mangler der kirkelige initiativer?

Der sker generelt rigtig mange spændende ting i mange byer. Men ofte mangler vi de samme tiltag ude på landet, hvor de ikke når ud.

I byerne er der for eksempel langt flere tilbud til mennesker, der har det svært psykisk. Herude mangler der tilbud til sårbare mennesker. Der mangler væresteder, hvor der bliver taget hånd om dem. I flere byer findes der diakonipræster og gadepræster, som møder folk der, hvor de er, og det findes heller ikke i samme grad på landet. Herude på landet er der desværre ikke lige så mange kirkelige initiativer målrettet mennesker, der har det svært på den ene eller anden måde, og det er ærgerligt, når nogle af dem har vist sig at være gode.

Provst Anna Helleberg Kluge var den ene af to vindere i 2014. Hun fik prisen for sit projekt med konfirmandmentorer, hvor pensionister var med i konfirmandundervisningen for at snakke om tro med de unge konfirmander.

Foto: Privatfoto

Hvad skal der til, for at et initiativ bliver vellykket?

Det skal være en idé, der bliver hængende. Hvis den gør det, er der nok en grund til det. Først når den har slået rødder, begynder jeg at tale med folk om den og derefter gøre noget ved den. Det er vigtigt ikke at sætte det i gang for hurtigt, for så er sandsynligheden for, at det slutter hurtigt, større. Det kræver udholdenhed at gå i gang med et projekt. Man vil blive mødt af folk, der siger, at det ikke vil lykkes. Det er også nemmere, hvis man er to eller tre, så man kan støtte hinanden.

Hvor mangler der kirkelige initiativer?

Der mangler især initiativer for de unge voksne mellem 30 og 40 år. På det tidspunkt i livet har mange fart på karrieren og har stiftet familie. I de år er der noget med rytmen i deres liv og den i kirken, som ikke passer så godt sammen. Det er ikke, fordi de er uinteresserede i det, kirken kan byde på, og de sætter gerne tid af til det, der er vigtigt for dem. Men de får ikke den tanke, at deres lokale kirke kan tilbyde dem noget. Og det er jo klart, når der ikke er nogle initiativer, der er målrettet dem. Det er dem, der melder sig ud af kirken og ikke lader deres børn døbe, og det kunne man måske lave om på.

Daglig leder i Kirkernes Integrations Tjeneste Hans Henrik Lund fik i 2011 prisen for arbejdet med Café Cadeau, som han tog initiativ til. Her kan nydanskere kigge forbi og få gratis sundhedstjek eller juridisk rådgivning med henblik på, at de falder nemmere til i Danmark.

Foto: Privatfoto

Hvad skal der til, for at et initiativ bliver vellykket?

Først og fremmest skal et godt initiativ, der kan vokse, være nyskabende og innovativt. Det kræver stor kreativitet. Det skal også være aktuelt og på den måde nødvendigt lige nu. Der skal være en gruppe mennesker, der kan få rigtig glæde af det. Derudover er det vigtigt med en stærk kirkelig forankring og et bredt bagland, der står bag. Én ildsjæl er ofte ikke nok til at bære et projekt på den lange bane, for det er hårdt at få et projekt i gang.

Hvor mangler der kirkelige initiativer?

Der er flere områder, hvor der mangler kirkelige initiativer. Et af de områder handler om de unge. Der er brug for en indsats, når det kommer til at inddrage dem i kirken på en relevant måde. Når jeg siger på en relevant måde, handler det om, at kirken skal være noget for de unge på deres præmisser. Det nytter ikke noget at forsøge at tvinge dem med på kirkens præmisser. Der ligger et stort arbejde i at bygge bro til de unge. Og det samme gælder med nydanskere og indvandrere med andre religioner. Her mangler også initiativer, der bygger bro og byder dem velkommen til Danmark.