Sag om fravalgt tidehvervsk præst bliver politisk

Dansk Folkepartis Christian Langballe vil have kirkeministeren ind i sag om præst, der angiveligt er blevet fravalgt til en stilling i Berlin på grund af sit teologiske og politiske ståsted. Kirkeminister Bertel Haarder (V) afviser at blande sig

Sognepræstvikar fra Rødding og Øster Lindet Sogne, Marie Høgh, er til ansættelsessamtaler angiveligt blevet udfrittet om blandt andet sit forhold til Dansk Folkepartis indvandrings- og asylpolitik, sin tilgang til nationalisme, og om hvordan hun har det med Søren Krarup, der ligesom hende selv er af tidehvervsk observans.
Sognepræstvikar fra Rødding og Øster Lindet Sogne, Marie Høgh, er til ansættelsessamtaler angiveligt blevet udfrittet om blandt andet sit forhold til Dansk Folkepartis indvandrings- og asylpolitik, sin tilgang til nationalisme, og om hvordan hun har det med Søren Krarup, der ligesom hende selv er af tidehvervsk observans. .

Må man spørge en kandidat til en præstestilling, om personen stemmer på Dansk Folkeparti, og om vedkommendes forhold til bevægelsen Tidehverv og til Søren Krarup, tidligere sognepræst og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti?

De spørgsmål lander snart på kultur- og kirkeminister Bertel Haarders (V) bord på foranledning af Dansk Folkepartis Christian Langballe, som også er sognepræst.

Spørgsmålene rejser sig, efter at Weekendavisen skrev, at sognepræstvikar fra Rødding og Øster Lindet Sogne, Marie Høgh, til ansættelsessamtaler angiveligt er blevet udfrittet om blandt andet sit forhold til Dansk Folkepartis indvandrings- og asylpolitik, sin tilgang til nationalisme, og om hvordan hun har det med Søren Krarup, der ligesom hende selv er af tidehvervsk observans.

Spørgsmålene blev efter sigende stillet ved ansættelsessamtaler med Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og menighedsrådet for den danske kirke, Christianskirken i Berlin, hvor Marie Høgh tidligere i år søgte ansættelse.

Men disse temaer burde aldrig diskuteres til en ansættelsessamtale, siger Christian Langballe.

”Det er utilstedeligt. Jeg synes, at det er alarmerende, at der er blevet spurgt ind til den slags. Enhver med samvittighed og hjerte må råbe vagt i gevær,” siger han.

Christian Langballe behøver dog ikke at ulejlige sig med at stille spørgsmål til kirkeminister Bertel Haarder, for han har ikke tænkt sig at blande sig.

”Det her må blive en sag mellem menighedsrådet og menigheden. Det skal en minister i København ikke blande sig i,” siger Bertel Haarder, der dog gerne vil forholde sig til, hvordan han selv ville agere, hvis han havde sæde i menighedsrådet for Christianskirken i Berlin.

”Jeg kender en meget kendt tidehvervsmand, som er en aldeles fremragende prædikant. Han hedder Søren Krarup. Så jeg vil ikke drømme om at stille den slags spørgsmål til en ansøger, bare fordi vedkommende har sympati for Tidehverv.

Hvis jeg sad i det menighedsråd, kunne jeg ikke drømme om at lægge det til last, at en kandidat har sympati for Tidehverv, og tilsvarende ville jeg ikke lægge nogen til last, at de har sympati for Dansk Folkeparti,” siger Bertel Haarder.

Men Christian Langballe er ikke færdig med sagen. Han har spørgsmål, han ikke har fået besvaret.

”Jeg vil høre, om det er i orden, at en fra ambassaden (Per Erik Veng er tidligere menighedsrådsformand for Christianskirken og ambassaderåd og nuværende presse- og kulturchef ved Danmarks ambassade i Berlin, red.) spørger ind til politiske tilhørsforhold, og jeg vil spørge, hvor DSUK og hvor biskoppen er henne?

Når de er tavse, får man en mistanke om, at de spiller en større rolle. Hvorfor stopper de ikke det her? Hvorfor får Marie Høgh ikke en undskyldning?”, spørger Christian Langballe.

Generalsekretær i DSUK, Margith Pedersen, forstår ikke, hvorfor Christian Langballe efterlyser en undskyldning fra DSUK. For Margith Pedersen genkender ikke det sagsforløb, der er fremstillet.

”Vi har en anden opfattelse af forløbet og sagen, og jeg beklager meget, at det nu skal fylde så meget. Det er nu engang ikke muligt for os at drøfte personsager i pressen,” siger Margith Pedersen.

Daværende menighedsrådsformand for Christianskirken i Berlin Per Erik Veng fortæller til Kristeligt Dagblad, at han ikke genkender Marie Høghs udlægning i medierne.

”Er som bekendt ikke længere en del af processen. Ansættelsesforløb er formelt underlagt tavshedsløfte.

Derfor kan jeg ikke kommentere med andet, end at religiøst ståsted i forhold til en opgave som at virke i det multikulturelle Berlin er vigtigt. Politisk tilhørsforhold helt uden betydning,” skriver han i et kortfattet svar på Facebook.

Det er Københavns Stifts biskop, Peter Skov-Jakobsen, der er tilsynsførende for Christianskirken i Berlin. Han ønsker ikke at udtale sig, da der er tale om en personsag.