Prøv avisen

Sag om misbrug i Tømmerup begynder igen

Tømmerup Sogn nær Kalundborg fik sidste år stor mediedækning under en retssag om misbrug af børn og unge, og i denne måned vil opmærksomheden igen være rettet mod det sjællandske sogn og dets tidligere præst, når ankesagen kører i Østre Landsret. Foto: Leif Tuxen

Sidste år blev en tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg idømt 10 års fængsel for overgreb på børn og unge. Sagen blev dengang anket og begynder i dag i landsretten i København

I foråret 2016 fortalte en dengang 12-årig dreng sine forældre, at han havde været udsat for seksuelle overgreb af sognets præst. Til trods for, at anklagerne blev mødt med skepsis i dele af lokalsamfundet i begyndelsen, voksede sagen i omfang, og i november sidste år blev den nu tidligere præst i Tømmerup ved Kalundborg Dan Peschack idømt 10 års fængsel for seksuelle overgreb mod otte børn og unge samt for at misbruge sin psykiske overlegenhed og sit præsteembede. Dommen blev dengang anket, og i dag begynder sagen på ny i Østre Landsret i København.

Tømmerupsagen fik meget medieomtale sidste år og er på grund af omfang og grovhed blevet kaldt uden sidestykke i den danske folkekirke. I november blev Dan Peschack kendt skyldig i 25 af anklageskriftets i alt 30 forhold om gentagne og grove seksuelle krænkelser af syv drenge og en pige, der på gerningstidspunkterne var mellem 12 og 16 år. De fleste af de unge kom han i kontakt med under konfirmationsforberedelsen i sognet, og krænkelserne foregik i præstegården over en 10-årig periode. De omfattede samleje, andre seksuelle handlinger og overgreb samt fotografering og filmning af disse. Flere overgreb fandt desuden sted, mens de unge sov eller på anden måde var ude af stand til at gøre modstand.

Ved domsafsigelsen i Retten i Holbæk i november blev der blandt andet lagt vægt på overgrebenes karakter og på, at der var tale om et systematisk og kontinuerligt misbrug af Dan Peschacks psykiske overlegenhed samt af den tillid, som unge og voksne havde til ham som præst. Han blev frakendt retten til at have besøg af eller kontakte børn og unge under 18 år og blev også frakendt retten til at virke som præst indtil videre. Derudover skulle han betale erstatningsbeløb og sagsomkostninger.

I flere af forholdene har Dan Peschack erklæret sig skyldig. I andre forhold har han ikke. Det gælder eksempelvis anklageskriftets grovere forhold om samleje. Derfor var der i første retsforløb uenighed om, hvor hård straffen burde være. Hvor sagens anklager Anja Lund Liin ønskede en straf på minimum 12-14 års fængsel, mente forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen, at den måtte være på fire til fem år, og at hans klient skulle kunne virke som præst igen, så længe han ikke arbejdede med børn og unge.

Efter domsafsigelsen i november sagde forsvareren, at de både håbede på en kortere straflængde samt frifrindelse på de punkter, som hans klient ikke har erklæret sig skyldig i.

Dan Peschack har siddet varetægtsfængslet siden dommen, da man fandt risiko for, at han kunne påvirke de unge krænkede i sagen. De to yngste ofre har under sagsforløbet udtrykt stærke følelser for den tidligere præst.

Der er afsat ni retsdage til sagen, og der ventes domsafsigelse den 29. august.