Salg af kirker til muslimer er en hård nød at knække – også i "Herrens Veje"

Følelserne er i kog i første afsnit af den nye sæson af DR’s dramaserie ”Herrens Veje”, hvor en gruppe muslimer måske skal overtage en lukket kirke. Også i virkeligheden er der udfordringer ved at lade andre trossamfund overtage kirkebygninger

Vælg noget neutralt. Et fitnesscenter, et supermarked eller et kulturhus. Den folkelige modvilje mod muslimer er for stor.

Sådan lød budskabet i aftes fra den fiktive biskop i ”Herrens Veje”, DR’s dramaserie, hvis anden sæson nu er skudt i gang. Det lød i forbindelse med det kirkesalg, provsten Johannes Krogh stod over for, og hvor et lokalt muslimsk trossamfund havde meldt sig på banen som interesserede købere af den lukkede Brovang Kirke.

Kirkelukninger er et af de mest omdiskuterede emner i folkekirken det seneste årti. For det kan føre mange klemte følelser med sig, når en kirke må lukke, og andre skal overtage bygningen. Men hvilke overvejelser gør man sig i virkelighedens Danmark, når man står i den situation?

Det kan Lis Lynge svare på. Hun er menighedsrådsformand i Bellahøj-Utterslev Sogn i København, hvor man i 2014 solgte den ene af sognets to kirker, Utterslev Kirke. Det skete efter indstilling fra et flertal i menighedsrådet, fordi kirken havde for få kirkegængere. Kirken blev solgt til frikirken Nordvestkirken, der er en del af Luthersk Mission, men man overvejede en løsning, der favnede bredere i lokalsamfundet.

”Var kirken blevet koncertkirke, havde alle borgere i området – uanset religion – kunnet benytte den. Men selvom vi ejede skødet til kirken, lå der en klausul på den, der slog fast, at den skulle sælges til et andet kirkeligt foretagende, og derfor kunne en koncertkirkeløsning ikke komme på tale,” fortæller Lis Lynge.

Hvis klausulen i Utterslev havde tilladt det, havde hun ikke personligt et problem i at sælge Utterslev Kirke til et muslimsk trossamfund.

”For mig at se kunne det sagtens være en løsning, da kirken som bygning ikke er nogen traditionel dansk kirke. Og vores muslimske naboer har vel lige så meget som os ret til at have et sted, hvor de kan mødes om deres religion.”

Muligheden for at sælge til eksempelvis muslimer står dog ikke øverst på danskernes liste, når det kommer til salg af lukkede kirker. Det viser en spørgeundersøgelse lavet i 2016 af religionssociolog Jes Heise Rasmussen.

Her svarede kun syv procent af de adspurgte, at de helst så en lukket kirke solgt til en anden ikke-kristen religiøs gruppe, mens 16 procent til sammenligning svarede, at de helst så kirken revet ned, hvis det bedst betalte sig. 40 procent foretrak, at en lukket kirke overtages af kommunen, og næsten lige så mange, at den holdes kørende eller tages ud af brug og vedligeholdes.

I ”Herrens Veje” i går aftes blev provsten Johannes Krogh så ophidset over udsigten til, at hans afdøde søns kirke skulle sælges, at han blev citeret i Ekstra Bladet for at sige, at Guds hus ikke er Allahs hus. Men hvis man vil blande Gud ind i sagen og se teologisk på spørgsmålet om kirkesalg, er der egentlig ikke så meget at komme efter. I hvert fald ikke i en luthersk tradition som folkekirkens, forklarer professor emeritus, dr.theol. Viggo Mortensen.

”Som hovedregel gælder det i en luthersk kirke, at det er ordet, der gør huset helligt. Det vil sige, at når ordet ikke længere bliver forkyndt, så er huset heller ikke helligt og kan i princippet bruges til hvad som helst,” siger han og tilføjer, at der i praksis dog kan være så mange følelser involveret i et kirkesalg, at det ikke er smart at sælge den til for eksempel et andet trossamfund.

Selvom man ikke har tradition for at tilskrive huse en særlig hellighed, har man alligevel en praksis i folkekirken med både at indvie og afindvie kirkebygninger. Men ifølge Viggo Mortensen ser man det i folkekirken snarere som en slags højtidelig markering end en egentlig aktiv handling, der ændrer noget.

”Der sker for så vidt ikke noget med murstenene ved sådan en handling. Men hvad man mere præcist mener i folkekirken, at der sker ved en indvielse, lever i tusmørket. Det er faktisk uklart,” siger Viggo Mortensen.