Salmebog sætter fokus på tysk-danske relationer

Gudstjeneste i Flensborg i morgen med deltagelse af flere biskopper og politikere markerer ny dansk-tysk salmebog og 60-året for København-Bonn-erklæringerne, som sikrede frihed for de danske og tyske mindretal på begge sider af grænsen

Gudstjenesten markerer samtidig den officielle indvielse af en ny dansk-tysk salmebog, som med i alt 292 salmer er den hidtil mest omfattende af sin slags.
Gudstjenesten markerer samtidig den officielle indvielse af en ny dansk-tysk salmebog, som med i alt 292 salmer er den hidtil mest omfattende af sin slags.

I morgen markeres 60-året for de såkaldte København-Bonn-erklæringer med en gudstjeneste i St. Marien Kirche i Flensborg med deltagelse af politikere og biskopper fra begge sider af grænsen. Gudstjenesten markerer samtidig den officielle indvielse af en ny dansk-tysk salmebog, som med i alt 292 salmer er den hidtil mest omfattende af sin slags.

For Marianne Christiansen, der som biskop i Haderslev Stift også er biskop for Dansk Kirke i Sydslesvig og for tre tyske menigheder nord for grænsen, er salmebogen et vellykket vidnesbyrd om de gode tysk-danske relationer i dag.

”Fordi vi her i grænselandet er tosprogede, er der tit og ofte brug for, at vi kan synge sammen på begge sprog. Heldigvis i stigende grad, for de tyske og danske mindretal holder stadigt flere fælles arrangementer. Her bliver det tydeligt for os, i hvor høj grad vi har salmetradition tilfælles, selvom vores sprog er meget forskellige,” siger Marianne Christiansen.

Hun fremhæver en velkendt salme som ”Julen har bragt velsignet bud” med tekst af danske B.S. Ingemann, melodi af tyske C.E.F. Weyse og nu oversat af den dansk-tyske præst Ulrich Vogel. For Marianne Christiansen er den nye salmebog med til at fortælle historien om, hvordan dansk salmetradition voksede ud af den tyske, blev sin egen med markante salmedigtere som Brorson, Kingo og Grundtvig og nu gives tilbage med mange nyoversættelser fra dansk til tysk.

Den fælles salmesang er et stærkt symbol på, at den tavshed, som længe har præget det dansk-tyske forhold i skyggen af 1864 og to verdenskrige, nu er ved at være brudt. København-Bonn-erklæringerne er et forbillede på, hvordan man skabe vilkår, hvor mindretallene bliver til glæde for hinanden i vores familiære forskellighed, siger Marianne Christiansen.

En af de bærende kræfter bag salmebogsudgivelsen, Søren Agersnap, dr. theol. og tidligere præst ved den danske menighed i Sønder Brarup syd for grænsen, fortæller, at en af hovedambitionerne netop har været at tydeliggøre forbindelsen mellem dansk og tysk salmekultur.

”Det er en historisk begivenhed, at vi med denne udgivelse også på det kirkelige område rækker hen over grænsen netop i jubilæumsåret. Det er glædeligt, at udgivelsen er blevet et fælles tysk-dansk projekt, som er blevet støttet moralsk og økonomisk af biskopper og flere andre på begge sider af grænsen,” siger Søren Agersnap.