Prøv avisen

Salmer forløst i dagligstuen

Lars Hougaard Clausen og Anne Marie Eriksen, fotograferet i kolonihaven, hvor formanden for Poetklub Århus tilbringer sine somre. Lars Hougaard Clausen har skrevet digte hele sit liv. Salmerne er kommet til de senere år. -- Foto: Lars Aarø/Fokus.

Lars Hougaard Clausen, formand for Poetklub Århus, debuterer som salmedigter på ny cd. Den er indspillet i kærestens dagligstue: Kirkesanger Anne Marie Eriksen har sat digtene i melodi og synger og spiller

Lars Hougaard Clausen hylder den kortfattede japanske haiku-stil, når han skriver sine digte, og kortformen genfindes i flere af hans salmer.

Alligevel kan de godt svulme op og blive lange, som det skete med det lille religiøse vers, han skrev, da en af hans gode venner – en 77-årig plejehjemsbeboer – døde, og Clausen skrev ansatsen til sin allerførste salme, med kristent håb og trøst midt i sorgen: "Vi rejser os af grave for at mødes her igen" – her, et sted i Edens have.

LÆS OGSÅ:Nyt bibelsk sangværk på vej

Siden er der gået 10 år, og Lars Hougaard Clausen har gennem årene skrevet videre på salmen, så den i dag er vokset til 10 store vers, og det har taget den tid, der skulle til. Formanden for Poetklub Århus vælger at lade tingene gro ligesom græsset og mælkebøtterne i hans hyggelige kolonihave, hvor han bor i sit gulmalede træhus hele sommeren. Her byder han på kaffe sammen med kæresten, Anne Marie Eriksen, mens de fortæller om deres fælles projekt. Udenfor blomstrer æbletræerne, og en solsort ruger i en lille ølkasse, sat op til formålet på væggen på den overdækkede terrasse.

Det er ren poesi, og omgivelserne synes aldeles passende til formanden for en poetklub. Lars Hougaard Clausen er medstifter og formand og desuden redaktør af klubbens tidsskrift, der ligesom hans salme til den 77-årige er svulmet med årene og i sidste udgave rundede 100 sider, og som der derfor kun er råd til at sende ud en gang om året. Til gengæld yder det plads til alle, der gerne vil på tryk.

"Der er plads for alle og enhver, som mener at have skrevet et digt," forklarer Lars Hougaard Clausen med en tør tilføjelse om, at "der selvfølgelig altid vil være en del kvalitet imellem."

Årsskriftet heder "M gasin", og synes man, der mangler et lille "a", så er det, fordi det skal være sådan. Navnet kom til digteren og de øvrige involverede poeter en dag, de stod og kiggede op på varehuset "Magasin"s på det tidspunkt defekte lysreklame.

Poetklub Århus har til formål at støtte og styrke det poetiske vækstlag i byen. Hver 14. dag samles man omkring oplæsning af digte, og et par gange om året arrangerer klubben "Kirken i gyngen", hvor nye salmer og kristen digtekunst præsenteres i afslappede omgivelser på kulturstedet Café Gyngen i Mejlgade. Klubben tæller blandt sine halvt hundrede medlemmer "en del outsidere, som ikke har fundet deres plads i det etablerede system," fortæller formanden.

Sådan en er han også lidt selv, uden for det fastlagte mønster. Han er teolog, men arbejder i dag som handicaphjælper og underviser psykiatribruger på Gallo-skolen i Aarhus.

Her mødte han Anne Marie Eriksen, der nu er kirkesanger ved Møllevangskirken i Aarhus. Hun har taget en uddannelse på Århus Kunstakademi, har udgivet digte og er vokset op med klassisk klaver og sang. Sidste år sang hun "Lysets salmer" med tekster af Knud Kappelgaard og musik af Jan Erik Hansen. Cd'en blev ud-givet på forlaget Queenswood, og samme forlag udgiver nu parrets fælles cd med de første 10 af Lars Hougaard Clausens salmer, sat i musik af Anne Marie Eriksen, som også synger og spiller. De har selv skudt penge i projektet og sparer nu op til en efterfølger. Materialet ligger sådan set klar, fortæller Anne Marie Eriksen, men der skal først flere penge i kassen. I forbindelse med deres første cd søgte de tilskud fra Folkekirkens Udviklingsfond, men uden held. Nu håber de at komme ud i sognegårde og menigheder for at fortælle om og synge deres salmer.

Den nye cd, "Gid Gud din dag må ske", er optaget i Anne Marie Eriksens dagligstue, så der er også her tale om et privat projekt.

Lars Hougaard Clausen skrev som afslutning på sit teologiske studium speciale om de kristne forventninger om Jesu genkomst og lignende genkomstforventninger i andre religioner. Som i sine digte i øvrigt henter han inspirationen til sine salmer fra mange forskellige sammenhænge. Blandt andet er han optaget af rastafari-religionen i Jamaica med dens messiasforventninger omkring den tidligere etiopiske kejser Haile Selassie og interesserer sig for den etiopisk-ortodokse kirke. Salmetonen blev for hans vedkommende for alvor forløst, da han satte sig til at gendigte engelske salmer til dansk.

"Der er en god tradition for gendigtninger i den danske kirke," forklarer han.

"Grundtvig gendigtede masser af salmer, som andre havde skrevet, og ligesom han tillader jeg mig at forholde mig temmelig frit til oplægget."

Udfordringen i den kristne digtning ligger for ham i på en gang at skrive i en "genkendelig dimension" og samtidig – som evangeliet – bryde det fastlagte og forudsigelige. Tradition og nytænkning.

De poetiske udtryksformer optager ham, og hos metodismens grundlægger, den engelske salmedigter Charles Wesley, har han fundet ordet "anger", som har fået stor betydning for hans egen tro.

"Det kan godt blive lidt svælgende med al denne anger hos Charles Wesley, men for mig har det ord haft en forløsende virkning på min tro."

Med fynske rødder og opvokset i en grundtvigsk kristen tradition er det ikke et begreb, han i sin kristentro tidligere har haft noget nært forhold til. Måske netop derfor ramte det lige ind hos ham og forløste, mener han .

"Angeren er forløsende, for den, der angrer, får tilgivelse og dermed befrielsen," forklarer Lars Hougaard Clausen, som i øvrigt ikke taler mange ord om sin egen tro.

Den må man i stedet læse og lytte sig til på hans og kærestens salme-cd.

steens@k.dk

4"Gid Gud din dag må ske". Tekst: Lars Hougaard Clausen. Musik, klaver og sang: Anne Marie Eriksen. Forlaget Queenswood.

@Rubr.fakta 2 dæk:Gid Gud din dag må ske

Gid Gud din dag må ske

i skønhed og i magt,

lad os i evighed nu se,

at dommen er afsagt!

Bring det betrængte sind,

som skælver for din fod,

din ro, når du det bringer ind

til al din overflod!

Bring din retfærdighed

til hver en bange sjæl,

og byg så for din evighed

på grundvold og på pæl!

Bring vor fortrykte jord

dit rige fyldt af fred,

så krigen flygter for dit ord

og for din kærlighed!

Gid Gud din dag må ske,

vor krybbe synes tom;

i mørket kan vi intet se,

vi råber: Herre Kom!

Lars Hougaard Clausen, vers 1-4 efter "O day of God, draw nigh", Robert B.Y. Scotts, 1937.