Prøv avisen

Salmernes Bog sætter ord på fortvivlelsen

Else Kragelund Holt. – Foto: Lene Ebbensgaard.

BIBELSTAFET: Else K. Holt, lektor i Gammel Testamente på Det Teologiske Fakultet i Århus rammes af kombinationen af afmagt, håbløshed og tro i Salmernes Bog

Hvilken passage i Bibelen har gjort særligt indtryk på dig?

I salme 42 i Salmernes Bog er der et helt fantastisk omkvæd, som taler så sandt om, hvordan det er at være et fortvivlet og forladt menneske. Midt i afmagten, hvor livet ikke er værd at leve, siger salmen: Fortvivl ikke, vent på Gud. Dermed har vi den fantastiske blanding af fortvivlelse og tro, som mange af de gammeltestamentlige salmer kredser om.

Hvornår stødte du på salmen?

Min far var forstander på en efterskole og dirigent i byens kor, og han lod mig, fra jeg var ganske lille, være med i koret. Her sang vi salmen i Grundtvigs smukke gendigtning: Som tørstige hjort monne skrige. Den har en vidunderlig melodi, og sammenholdt med den rammende tekst, har den, fra jeg var lille pige, gjort stort indtryk på mig.

Hvordan er det som forsker at arbejde med en bog, der i dag kun kendes i begrænset omfang og af en lille skare?

Som forskere har vi et stort ansvar for at formidle Bibelens potentialer på en moderne og forståelig måde. Vi må ikke overlade det til dem, der på forhånd tror de ved, hvad der står altså traditionalisterne og heller ikke dem, der vil sætte sig på Bibelens budskab, at udlægge den. Der har vi som uvildige forskere en vigtig opgave.

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Else K. Holt har valgt at sende bibelstafetten videre til 71-årige Doris Nitschke, der som mor til 9 børn, en årrække som formand for missionshuset og en dugfrisk HF-eksamen har levet et ikke helt almindeligt liv. I næste uge vil hun fortælle om en bibelsk passage, der har gjort særligt indtryk på hende.

Læs mere om Bibelen på www.kristendom.dk