Sammenlægninger truer lokale museer

Statsanerkendte museer i hele landet bliver fusioneret. Sammenlægningerne kan føre til, at museernes historiske fundament af frivillighed fjernes, frygter museumsorganisationer

Det er først og fremmest kulturhistoriske museer, der er gået sammen, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Mange fusioner af især selvstændige museer fører til højlydte protester i lokalområdet. --
Det er først og fremmest kulturhistoriske museer, der er gået sammen, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Mange fusioner af især selvstændige museer fører til højlydte protester i lokalområdet. --. Foto: PR.

Museumslandskabet forandrer sig markant i disse år, især uden for hovedstaden. Udfordringerne hober sig op for lokale statsanerkendte museer, der gennem århundreder hovedsageligt har været drevet af frivillige kræfter. Udviklingen går mod færre og større museer.

Ifølge Kulturarvsstyrelsen er over 40 statsanerkendte museer siden 2006 indgået i større eller mindre fusioner, senest Øhavsmuseet på Sydfyn, der siden årsskiftet har været en sammenlægning af Langelands Museum og Faaborg Kulturhistoriske Museum.

Udviklingen bekymrer museumsfolk, som frygter, at fusionerne skader lokalmuseernes traditionsrige forankring i nærområdet.

– Vi er ikke principielt imod fusioner, hvis der er en god grund til at lave dem. Faren er hvis ikke man tilgodeser den lokale forankring. For de fleste kulturhistoriske museer er skabt af lokale ildsjæle, der har oprettet af dem, fordi de elskede arkæologi, kunst eller historie. Og hvis man fjerner en institution for meget fra et lokalområde, fjerner man den også fra det fundament af frivillighed, som de fleste museer bygger på, siger Nils Jensen, der er direktør for Organisationen Danske Museer.

Jens Olufsen, formand for Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark og næstformand for fusionsmuseet Ringkøbing-Skjern Museum, deler frygten.

– Der står i museumsudredningen, at museerne stadig skal være præget af lokal forankring og tilgængelighed. Men at sammenstille fusioner, større museer og lokal forankring kan godt skurre lidt i mine ører. Nogle fusioner har gjort ondt, fordi man lokalt har måtte give slip på indflydelse, siger Jens Olufsen.

Forhenværende kulturminister Carina Christensen (K) lancerede sidste år strategien "Kultur til alle", der blandt andet lægger op til museumsfusioner. Kontorchefen for museumsområdet i Kulturarvsstyrelsen, Ole Winther, anerkender betydningen af den lokale forankring, men anser fusionerne som en god løsning på en række økonomiske og administrative udfordringer.

– Det handler om, hvilket museumsvæsen vi ønsker fremover. Tiderne ændrer sig, og mange steder ser vi i dag foreninger, der har problemer med at tiltrække alle aldersgrupper fra lokalområdet, siger Ole Winther og understreger, at fusionerne hidtil ikke har ført til deciderede lukninger af museer.

Det er først og fremmest kulturhistoriske museer, der er gået sammen, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Mange fusioner af især selvstændige museer fører til højlydte protester i lokalområdet. Det gjaldt blandt nylige fusioner i Salling og Holstebro. Ole Winther mener, at diskussionerne er "et sundhedstegn, fordi de viser, at museerne stadig er relevante".

I øjeblikket arbejder et udvalg nedsat af Kulturministeriet på en redegørelse af fremtidens museumslandskab, som ventes senere i år.

krasnik@kristeligt-dagblad.dk