Sandt eller falsk om Indre Mission

Indre Mission er en formørket bevægelse, som fordømmer alt fra kortspil over evolutionsteorien til et godt glas vin eller hvad? Ph.d. og lektor ved Menighedsfakultetet i Århus Kurt Ettrup Larsen tager fat om fordommene og tegner et billede af de missionske anno 2011

Fordommene om Indre Mission er mange, men hvad er myte, og hvad er fakta?
Fordommene om Indre Mission er mange, men hvad er myte, og hvad er fakta?. Foto: Tegning: Peter M. Jensen.

Er imod evolutionsteorien?

Falsk. IM har ingen officiel holdning til evolutionsteorien, og medlemmer er både for og imod. Tidligere formand Christian Bartholdy skrev positivt om evolutionslæren.

Læser Bibelen bogstaveligt?

Både-og. Dogmer som jomfrufødslen og Jesu opstandelse læses bogstaveligt. Men om jorden blev skabt på syv dage, eller om Moses delte Det Røde Hav, kan tolkes billedligt.

Har et mørkt livssyn?

Både-og. Harboørepræst Carl Moe prædikede dom og dunder og havde intet til overs for morskab. Modsat var IMs stifter Vilhelm Beck en munter type, der fyrede vitser af og udtrykkeligt sagde, at troen ikke må forbindes med et mørkt livssyn.

Er imod dans?

Falsk. Tidligere var holdningen, at dans førte til druk og hor. Den holdning er ikke længere udbredt. IM er begyndt at bruge dans i børne- og ungdomsarbejde. Mange er stadig fremmede over for dans, men de færreste ser skævt til dans.

Tror at ikke-troende ender i Helvede?

Sandt. Indre Mission er stiftet med det formål at drive mission, så folk ikke går fortabt. Tanken bygger på Jesu ord i Det Nye Testamente om, at den som ikke tror, skal blive fordømt.

Er imod kortspil?

Falsk. I en periode tog IM afstand fra kortspil, fordi folk spillede sig fra hus og hjem. Den tradition har ændret sig. Nogle ældre medlemmer ser stadig skævt til kortspil, men generelt er kortspil accepteret.

Er imod sex før ægteskabet?

Sandt. Den officielle holdning er, at sex hører hjemme i et forpligtende fællesskab mellem mand og kvinde, og mere præcist i ægteskabet.

Er imod praktiseret homoseksualitet?

Sandt. IM råder homoseksuelle til at leve i afholdenhed. En udbredt holdning er, at homoseksualitet i nogle tilfælde kan helbredes, det vil sige ændres til heteroseksualitet.

Er imod skilsmisse?

Sandt. Ægteskabet er ment som et livslangt fællesskab. Skilsmisse er normalt uforeneligt med fremtrædende stillinger i kirken såsom missionær- og præsteembede. Ved skilsmisse kan folk derfor miste disse stillinger.

Er imod alkohol?

Falsk. Øl og vin har været på bordet siden IMs grundlæggelse. Men det er ugleset at drikke sig fuld, og mange vælger afholdenhed for at være solidariske med alkoholikere.

Udstøder folk af menigheden?

Falsk. IM har altid været imod kirketugt. Mens andre er brudt ud af folkekirken og har oprettet frimenigheder, hvor folk kan udelukkes, er IM blevet i folkekirken.

Er imod kvindelige præster?

Sandt. IM tog afstand fra kvindelige præster ved indsættelsen af de første kvindelige præster i 1948. Det er stadig den officielle holdning. Der er derfor ingen kvindelige præster som talere på årsmødet. Men lokalt er det op til den enkelte menighed.

Er imod abort?

Sandt. Der er ingen officiel holdning, men den udbredte holdning er klart ja. Det strider ifølge IM imod buddet om ikke at slå ihjel.

Er politisk konservative?

Både-og. Historisk set har IM-folk haft forbindelser til arbejderkredse af sociale grunde, mens andre støttede Venstre og De Konservative på grund af disse partiers skole- og kirkesyn. Man ved ikke, hvor den politiske sympati hos IM-folk er i dag.

Er teknologisk tilbagestående?

Falsk. IM var nogle af de første i Danmark, der drev mission på internettet, og bevægelsen har ansat internetmissionærer. Brugen af powerpoint og elektronisk sceneshow i kirken er også udbredt.