Satanismens to ansigter

Moderne satanisme er en egoistisk filosofi, men mange kristne ønsker at præsentere den som voldelig ondskab

Moderne satanisme er en nyreligiøs bevægelse, som opstod i USA i 1960´erne. I 1966 blev Church of Satan (Satans kirke) dannet i Californien, og det var første gang, at den myteomspundne satan-tilbedelse, blev organiseret og tilgængelig for almindelig undersøgelse.

Church of Satans stifter og Satans Bibels forfatter, Anton la Vey, formulerede ni sataniske leveregler og lancerede satanisme som en filosofisk retning, hvor egoisme var positiv, hævn en legal trang og svaghed patetisk.

Moderne satanisme har umiddelbart et strengt videnskabeligt darwinistisk syn på tilværelsen, men okkultisten Aleister Crowley har samtidig inspireret til at søge magt over andre mennesker gennem okkulte metoder. Satan ses ikke som en person eller gud, men som et symbol.

Moderne satanisme anses af nogle som en samfundstrussel, fordi satanister har det som mål at bryde de kristne normer, som de vestlige samfund bygger på.

Der er mange sataniske retninger, men den italienske religionsforsker Massimo Introvigne har inddelt satanismen i fire forskellige grupper.

Den største - Church of Satan - har på verdensplan ikke flere end 2000 medlemmer, og i Danmark skønnes medlemstallet at være højst 100, skriver den danske religionsforsker Mikkel Pade i »Nye religiøse bevægelser i Danmark«.

Den mere magiske og okkulte satanisme tror på satan som en person. Den er især tegnet af The Temple of Set (Sets tempel. Set er et andet navn for satan.) - en retning, som ikke har ret meget indflydelse i Danmark. The Temple of Set er en udbryder fra Church of Satan fra 1975. Den forherliger mystik og blander satanisme med new age-elementer som spirituel vækst.

Syre-satanismen står for musikstilen heavy metals blanding af narkotika og satanisk vold. Her betyder de rå sadistiske ritualer meget, og syre-satanisterne er ofte ureflekterede, oprørske teenagere. Syre-satanismen er ikke organiseret, men består af mindre grupper og løse netværk.

Lucifer-satanisme er et opgør med Bibelens forståelse af satan. Den forsøger at præsentere satan som en nødvendig del af en verden, der balancerer mellem ondt og godt. Satan er altså en del af en kosmotologisk helhed, og han bliver tilbedt.

Den satanisme, som kendes fra skrækfilm og uhyggelige bøger med beretninger om ofringer af spædbørn, rituel voldtægt af unge kvinder og rendyrket ondskab, er en kristen myte, og ikke virkelighed, skriver Mikkel Pade.

Ifølge ham er myten opstået blandt kristne, fordi kristendommen har Gud og satan som vigtige modsætninger. Satandyrkernes bekendelser, for eksempel under heksejagternes tortur, passede overraskende godt med en kristne forestilling om djævelskab - netop fordi bekendelserne var presset frem af gejstelige forhørsledere, som havde defineret satanisme ud fra deres bibelske overbevisning.

Kilde: Nye religiøse bevægelser i Danmark af Mikkel Pade, ansat ved Center for Nyreligiøse Studier på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

korsholmkristeligt-dagblad.dk

FAKTA: De ni sataniske leveregler

Church of Satans stifter, Anton La Vey, har formuleret ni leveregler:

1. Satan repræsenterer nydelse, ikke afholdenhed.

2. Satan repræsenterer vital eksistens, ikke åndelige tåge-drømme.

3. Satan repræsenterer udbesmittet visdom, ikke hyklerisk selvbedrag.

4. Satan repræsenterer mildhed over for dem, der fortjener det, ikke kærlighed spildt på uværdige

5. Satan repræsenterer hævn, ikke at vende den anden kind til

6. Satan repræsenterer ansvarlighed over for de ansvarlige, ikke omsorg for psykiske vampyrer.

7. Satan repræsenterer mennesket som blot et andet dyr, undertiden bedre, men oftere værre end dem, der går på alle fire, et dyr som på grund af sin »guddommelige åndelige og intellektuelle udvikling« er blevet det ondeste af alle dyr.

8. Satan repræsenterer alle de såkaldte synder, eftersom de alle fører til fysisk, mental eller følelsesmæssig tilfredsstilllelse.

9. Satan har været kirkens bedste ven nogensinde, fordi han har holdt den travlt beskæftiget i alle disse år.

Kilde: Satans Bibel af Anton La Vey