Prøv avisen

Scientology-skoler får hård kritik af tilsyn

To Scientology-skoler lever ikke op til folkeskolens formålsparagraf, siger professor på baggrund af Undervisningsministeriets tilsyn. Scientology afviser kritikken

To Scientology-inspirerede friskoler, Kildeskolen i Næstved og Øresunds Internationale Skole i København, udsættes nu for skarp kritik fra Undervisningsministeriet. Det fremgår af ministeriets tilsynsreferater, som Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i.

Ministeriet tilbageholder sine konklusioner om de enkelte lektioner, som fagkonsulenter har overværet i vinter, men elever og læreres niveau i fag som dansk, matematik og engelsk kritiseres voldsomt i de 110 siders referater, der er resultatet af ministeriets tilsyn.

For eksempel hedder det om undervisningen i længdemåling i en time: "Der er ingen mundtlig kommunikation om dette faglige område, inden eleverne forsøger at løse de skriftlige opgaver." Et andet sted står der, at "Tilsynet konstaterer, at læreren i flere tilfælde ikke retter elevernes opgaver korrekt. Læreren har godkendt, at fire syvendedele er større end en. Læreren viser i en del tilfælde stor faglig usikkerhed."

De to skoler er blevet underkastet et såkaldt "yderligere tilsyn", ligesom muslimske og kristne friskoler tidligere er blevet, fordi ministeriet tvivler på, om skolerne kan leve op til det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Gør de ikke det, risikerer de at miste godkendelse og statstilskud.

Professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet har set dele af tilsynsreferaterne og vurderet observationerne for Kristeligt Dagblad:

– Det her er ikke godt nok, hvis man ser på folkeskolens formålsparagraf. Undervisningen baseres i høj grad på testark og kontrol af ganske bestemte færdigheder, og der lægges ikke op til dialog med eleverne om resultaterne eller arbejdets betydning i en bredere sammenhæng og for eleverne selv.

Niels Egelund stod blandt andet bag den danske del af PISA-undersøgelsen om elevers færdigheder. Han understreger, at han ikke udtaler sig konkret om de to skolers mulighed for at fortsætte som friskoler.

Skolerne, der nu venter på Undervisningsministeriets endelige dom, baserer deres undervisning på Scientology-stifteren L. Ron Hubbards studiemetode, Applied Scholastics. I alt er der seks skoler herhjemme, som bruger denne metode.

Lederen af Applied Scholastics i Danmark, Hanne Hemmingsholt, afviser blankt kritikken fra Undervisningsministeriet. Hun mener, at skolerne er udsat for samme tilfældige behandling, som den kristne friskole Samuelskolen klagede over, da den blev genstand for yderligere tilsyn sidste år.

– Kildeskolen i Næstved blev for eksempel oprettet for fem år siden på basis af elever, der var langt bagud i folkeskolen, og som havde oplevet positive resultater med Hubbards studiemetode. Derfor vil eleverne typisk være på et meget lavere niveau, end elever på samme alder i folkeskolen. Med den individuelle undervisning kan vores elever indhente det, de er bagud. Det er konsulenterne slet ikke gået i dialog med lærerne om, siger hun.

At lærerne i en række tilfælde har undervist forkert, tilskriver Hanne Hemmingsholt nervøsitet ved konsulenternes tilstedeværelse.

– Vores lærere er godt kvalificerede, siger hun.

duus@kristeligt-dagblad.dk

hoffmann@kristeligt-dagblad.dk

læs mere under kirke og tro