Prøv avisen

Scientology-tilknyttede skoler lukker

Der har flere gange været massiv kritik af de Scientology-inspirerede skoler. Senest sidste år, da det kom frem, at forældrenes penge angiveligt ender i Scientologys kasse, uden at forældrene ved noget om det. Foto: ARND WIEGMANN

Færre børn bliver undervist efter Scientology-stifterens teknikker. To skoler er lukket, mens en ny er kommet til. Skolerne kritiseres for ikke at oplyse forældrene om forbindelsen til Scientology

To friskoler, der underviser ud fra Scientology-stifteren L. Ron Hubbards metoder, har de seneste år måttet dreje nøglen om. Det sker efter gentagen kritik af skolerne og mangelfuld undervisning.

Kildeskolen i Næstved lukkede, efter at skolen i 2008 fik frataget tilskuddet fra Undervisningsministeriet, fordi undervisningen i en lang række fag var for dårlig. Også Kildeskolen i Aarhus måtte for to år siden dreje nøglen om på grund af dårlig økonomi og svigtende elevtal.

Forbindelse til Scientology uden forældres kendskab

Der har flere gange været massiv kritik af de Scientology-inspirerede skoler. Senest sidste år, da det kom frem, at forældrenes penge angiveligt ender i Scientologys kasse, uden at forældrene ved noget om det.

Robert Dam, der er gået ud af Scientology efter at have tilbragt 20 år i den omstridte bevægelse, er glad for at høre, at der ikke længere er så mange børn i skolerne. Han har selv haft sin datter i en af de fem friskoler, Kildeskolen i Valby.

Der er to årsager til, at de skoler eksisterer. For det første er de sat i verden for at udbrede Scientology. Hvis man kan få fat på børn og gøre dem til scientologer, er det en effektiv måde at udbrede Scientology på. For det andet kan man skaffe penge til Scientology gennem børnene. For 10 procent af det, staten og forældrene betaler, går til Scientology. De to årsager er hele tanken bag skolerne. Derfor gør det ikke ondt på mig, at skolerne er lukket. Hele manipulationen, hvor man giver sig ud for at være noget andet og ikke fortæller om den stærke tilknytning til Scientology, er et stort problem, siger Robert Dam.

Til skolestart 2008 åbnede en ny statsstøttet Scientology-inspireret skole, Friskolen af 2008, med ny ledelse i samme lokaler som Kildeskolen i Næstved. Så i dag er der ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger i alt fire skoler, som underviser efter Scientology-stifterens metoder.

Scientology får særlig opmærksomhed

Ifølge religionssociolog ved Aarhus Universitet René Dybdahl forsøger mange andre skoler også at udbrede en religion eller et livssyn, uden at det giver samme opmærksomhed.

I mange kristne friskoler er det tydeligt, at midlerne, man får, går til at udbrede et kristent livssyn. Men det er accepteret. Der er heller ikke så mange, som siger noget til, at Steiner-skolerne er grundlagt af Rudolf Steiner en af vor tids største nyreligiøse personer. Når man sætter sit barn i en Steiner-skole, tager man ikke højde for, at det grunder i et nyreligiøst verdensbillede. Man kigger mere på varen, man køber, siger René Dybdahl.

Han peger på, at der er visse forhold ved Scientology, der provokerer os. Derfor skaber skolerne med tilknytning til Scientology opmærksomhed:

Scientology har en historie, som gør, at vi er ekstremt på vagt over for bevægelsen. Der har blandt andet været historier om pengeproblemer og historien om en kvinde i USA, der døde i Scientologys varetægt. Og så er Scientology en gruppe, der er i konflikt med den måde, vi lever på. De har en religiøs lederskikkelse, der alene har vist én vej i livet, og de er ikke åbne over for andre alternativer. Det er i modstrid med den måde, folk ellers lever deres liv på i dag.

Talskvinde for de fire skoler Hanne Hemmingsholdt, der afviser, at forældrenes penge ender i Scientology, bekræfter, at to skoler er lukket.

schnabel@k.dk

leder side 10