Scientologys hemmeligheder

Vejen til frelse i Scientology går over en fast række af indvielsesritualer

Den omstridte religiøse bevægelse Scientology har en del hemmeligheder. Og det er meget bevidst. Det er nemlig en såkaldt esoterisk religion. Det vil sige en religion, hvor skjulte skrifter og ritualer spiller en vigtig rolle, og hvor de særligt indviede derfor også kan forstå mere end de udenforstående.

Religionen blev skabt af den amerikanske science fiktion-forfatter L. Ron Hubbard i begyndelsen af 1950'erne som en art blanding af religion, filosofi og teknologi. L. Ron Hubbard udviklede religionens selvforståelse gennem et meget omfattende forfatterskab, som både omhandler den religiøse lære og den måde, Scientologys organisation skulle opbygges og udbygges på.

En meget væsentlig del af læren i Scientology, som i disse dage angribes fra flere sider, handler om at være "clear", det vil sige renset eller ren. Det onde i Scientology er nemlig dårlig eller uklar tænkning, og det religiøse system i bevægelsen drejer sig da om via forskellige teknikker at rense sindet og lægge den dårlige tænkning bag sig.

Scientologer tror på en art re- inkarnation. Menneskets ånd, den såkaldte thetan, har gennemgået en næsten uendelig række af genfødsler, mener de. Det er så en opgave for den enkelte scientolog gennem bevægelsens åndelige vejledning (auditing) at komme fri af fortidens ulykkelige hændelser og traumer, som ellers vil fortsætte deres negative påvirkning af sindet.

Menneskets indre rummer på den måde hemmeligheder, skjulte eller uerkendte oplevelser, som via skrifter, teknikker og ritualer, der for de uindviede også er hemmelige, kan åbne vejen til scientologens bedre forståelse af sig selv og sine omgivelser.

For Scientologys danske informationschef, Anette Refstrup, som har været scientolog i 20 år, handler scientologien om at forstå ting bedre, der ellers ikke hænger sammen:

– At være scientolog i dag vil sige at tilegne sig og bruge redskaber, som gør dig i stand til at gøre noget for de mennesker, der er omkring dig, og som giver dig et liv, som er, som du gerne vil have det sammen med andre. Det giver dig tilsammen en større forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, siger hun.

Religionshistoriker Dorte Refslund Christensen har i en årrække forsket i Scientology. Hun sammenfatter den måde, som læren om frelsen opfattes på i bevægelsen på denne måde:

– Scientologys frelsesvej er en nøje fastlagt række af indvielses- og overgangsritualer, hvor udøveren for hvert trin opnår nye erkendelser. Trinene kan kun betrædes i den fastlagte rækkefølge, og de øverste rituelle lag, kaldet OT-lagene, behandles fortroligt, idet man mener, at det kan være skadeligt for den uindviede at blive konfronteret med erkendelse, som han eller hun ikke er parat til.

For omverdenen har netop det hemmelighedsfulde ved Scien-tology været en konstant kilde til kritik og forundring gennem bevægelsens historie. Og det er der, som de seneste sager viser, foreløbig ingen tegn på vil ændre sig.

hoejsgaard@kristeligt-dagblad.dk

Læs alle Kristeligt Dagblads artikler om Scientology her.