Prøv avisen

Se billederne: Tine Lindhardt indsat som biskop over Fyens Stift

Tine Lindhardt på vej op ad kirkegulvet til bispevielsen ledsaget af biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen. Inden bispevielsen var hun klædt i den klassiske hvide inderkåbe. Under vielsen bliver hun iklædt sin bispekåbe. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

Formidlingens kunst var i centrum, da Tine Lindhardt i går blev bispeviet i Odense Domkirke. Hendes prædiken var jordnær og uden litterære henvisninger, og det var den moderne udgave af liturgien, der blev brugt under ceremonien

Lige siden har vi været lidt agtpågivende over for jyder. For noget tyder på, at de kan blive hidsige.

Sådan sagde biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen blandt andet, da han i går holdt sin tale til Fyens Stifts nye biskop, Tine Lindhardt, som blev bispeviet ved en højtidelig ceremoni i Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke.

LÆS OGSÅ: Analyse: Kan Tine Lindhart sikre folkekirken mere synlighed?

Peter Skov-Jakobsen henviste dermed til den næsten 1000 år gamle historie om drabet på danske Kong Knud den Hellige, der efter sigende blev slået ihjel af nogle arrige jyder i Skt. Albani Kirke, som lå der, hvor domkirken ligger i dag.

Bemærkningen fremkaldte latter i den fyldte domkirke. Tine Lindhardt er jyde, har i mange år været bosat på Sjælland, men kom for et par år siden til Fyn og blev ansat som sognepræst ved Fredens Kirke i Odense, inden hun i går indtog sit nye embede som Fyens biskop.

Alle besøgende til bispevielsen havde inden bispevielsen fået tilsendt adgangsbilletter i forskellige farver, der afgjorde, hvor langt fremme i kirken, man havde ret til at sidde. Forrest oppe i koret sad naturligvis alle landets biskopper samt den grønlandske og finske biskop. Over for dem dagens mest prominente gæst, dronning Margrethe, der bag sig havde selskab af blandt andre kirkeminister Manu Sareen (R), kongelig konfessionarius Erik Normann Svendsen og formand for Folketingets Kirkeudvalg Karen Klint (S).

Forrest i skibet sad Tine Lindhardts familie, heriblandt hendes mand, tidligere biskop over Roskilde Stift Jan Lindhardt, der fulgtes ind i kirken med sin bror, rektor på Pastoralseminariet Mogens Lindhardt.

Blandt de øvrige kendte ansigter i kirken var også billedkunsterparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes, ligesom rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede og Odenses borgmester, Anker Boye, var på gæstelisten.

Med bispevielsen fik gæsterne i kirken, der naturligvis også talte mange fynske præster og menighedsrådsmedlemmer, en forsmag på, hvilken slags biskop de kan forvente at møde i det fynske kirkelandskab. Blandt andet skinnede de tydeligt igennem, at Tine Lindhardt sætter formidlingens kunst højt og også selv kan kunsten at fortælle, så alle forstår, hvad der bliver sagt.

Hendes prædiken var således helt uden litterære henvisninger, ligesom hun ikke benyttede sig af at citere tidligere eller nutidige store teologiske tænkere.

LÆS OGSÅ: Ny kåbe til biskoppen i Fyens Stift

Formidlingen af dagens tekst var i centrum, og det var en anekdote fra konfirmationsundervisningen, der blev omdrejningspunktet for prædikenen, der handlede om, hvordan vi mennesker er afhængige af hinanden for at kunne lyse op.

Lad os sætte lyset i en stage, så det kan lyse på andre og give dem, hvad vi selv har fået, sagde Tine Lindhardt blandt andet.

Også hvad angår det liturgiske fremgik det tydeligt, at klar og forståelig formidling ligger den nye biskops hjerte nært. Således benyttede hun under ceremonien de muligheder, ritualbogen giver for et mere moderne sprog, og blandt andet var det gamle Helliget vorde dit navn skiftet ud med Helliget blive dit navn.

Tine Lindhardt står i øvrigt også bag Den nye aftale fra 2007, hvor Bibelselskabet udgav Det nye testamente på et mere nudansk. Det stemmer godt overens med, at hun er en person, der sætter stor pris på god formidling og klar fortælling.

Inden Tine Lindhardt forlod prædikestolen, takkede hun flere af de mennesker, der havde været behjælpelige med forberedelserne til ceremonien, og hun fik også sendt en hilsen til de fynske præster, der vidnede om en tro på en fremtid for folkekirken.

Jeg glæder mig til at samarbejde om kirkens kunst, og jeg håber, I vil være med. Og bære over, når det behøves, sluttede hun.

Dagens mest prominente gæst var dronning Margrethe, som sad forrest i kirken sammen med blandt andre kirkeminister Manu Sareen (R), kongelig konfessionarius Erik Normann Svendsen og formand for Folketingets Kirkeudvalg Karen Klint (S). Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Kirkeminister Manu Sareen (R) taler med kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Alle besøgende til bispevielsen havde inden bispevielsen fået tilsendt adgangsbilletter i forskellige farver, der afgjorde, hvor langt fremme i kirken, man havde ret til at sidde. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Det var biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, der stod for indsættelsen af Tine Lindhardt ved bispevielsen i går.
Under vielsen får Tine Lindhardt en halskæde med et stort kors i og en bispekåbe på af sine bispekolleger. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Tine Lindhardt i midten med sin nye, gule bispekåbe blev valgt i oktober og afløser Kresten Drejergaard, der har været 17 år på posten. H. M. Dronningen var til stede ved bispevielsen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen Denmark
Vielsen foregik i Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke. Her er biskopperne på vej ud af kirken efter indsættelsen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Fra venstre ses biskop over Lolland Falster Stift Steen Skovsgaard, Tine Lindhardt, biskop over Århus Stift Kjeld Holm, biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt og biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen