Sex-overgreb koster den katolske kirke flere milliarder kroner

Alene i 2004 kom der 1092 nye anklager mod katolske præster og diakoner i USA om seksuelle overgreb mod børn

kirken i verden

Af Andreas Rude

Tre år efter at sex-skandalen i den katolske kirke i USA brød ud, dukker der stadig nye anklager op om gejstliges overgreb på børn og unge.

Samtidig søger kirken at finde midlerne til at betale erstatninger, der kan ende med at overstige 2 milliarder dollar (13 mia. kroner).

De katolske biskopper har for nylig offentliggjort, at der i løbet af 2004 er fremkommet 1092 nye sex-anklager mod 756 præster og diakoner i USA. De fleste af de nye beskyldninger daterer sig til årene mellem 1965 og 1974, og over halvdelen af de anklagede står også anklaget i andre sager om seksuelle overgreb.

Flere end 70 procent af de anklagede er desuden enten døde eller ikke længere præster.

Men selv om kun 22 – eller to procent – af de nye anklager kommer fra ofre, der stadig var mindreårige sidste år, advarer kirkens ledelse mod for stor optimisme.

– Krisen i forbindelse med seksuelle overgreb mod mindreårige i den katolske kirke er ikke ovre. Til gengæld benægtes problemet ikke længere, sagde Kathleen McChesney, der leder de katolske biskoppers arbejde med at beskytte børn og unge, på en pressekonference i Washington, D.C.

– Endnu er der mange mænd og kvinder, der ikke har henvendt sig, og nogle af dem vil formentlig aldrig gøre det, forklarede hun.

McChesney tilføjede, at mange ofre venter i årevis, til deres forældre er døde, eller til den, der begik overgrebet, er det, før de går videre med sagen.

Skandalen, der begyndte i Boston i 2002 og siden spredte sig til alle dele af landet, har svækket kirkens moralske autoritet, men den har også haft alvorlige økono-miske konsekvenser.

Ifølge Kathleen McChesney har den katolske kirke til og med 2004 samlet betalt 840 millioner dollar (5,5 mia. kroner) i erstatninger, advokatsalærer og i terapihjælp til ofrene. Dette beløb inkluderer dog ikke en erstatningssum på 100 millioner dollar, som bispedømmet Orange i Californien skal betale. Ej heller tager beløbet højde for, at ærkebispedømmet i Los Angeles har 544 sager verserende, som ifølge ofrenes advokater kan resultere i erstatninger på op til en milliard dollar.

Selv om den katolske kirke i USA er velhavende, er der tale om beløb, der kan ryste selv velkonsoliderede bispedømmer, og mange katolikker er bekymrede over, hvilke konsekvenser de økonomiske åreladninger vil få for kirkens arbejde fremover.

Nogle bispedømmer finder pengene ved at sælge fast ejendom, og sidste år afhændede ærkebiskoppen af Boston sin herskabelige residens og flyttede til en mere beskeden præstebolig. Andre bispedømmer har brugt opsparede reserver eller optaget lån.

Ofte har bispedømmerne også forsikringer, der dækker en del af erstatningerne.

En anden mulighed er simpelthen at give op og erklære sig konkurs, sådan som ærkebispedømmet Portland i Oregon gjorde det i juli 2004, efter at det havde udbetalt mere end 53 millioner dollar i erstatninger.

En konkurs giver bispedømmet et pusterum, men åbner samtidig for allehånde juridiske og politiske vanskeligheder, mens myndighederne søger at udrede præcis, hvad bispedømmet ejer.

Sex-skandalen har også haft betydning for private bidrag. En meningsmåling udført af Zogby fra januar i år godtgjorde, at 14 procent af de adspurgte katolikker havde mindsket deres bidrag til det lokale sogn på grund af skandalen, mens 19 procent havde mindsket bidragene til kirken på nationalt plan. Til gengæld fortalte otte procent, at de havde øget deres bidrag til sognekirken, mens fem procent havde øget deres bidrag til nationale indsamlinger. Og 36 procent af de adspurgte erklærede sig som tilhængere af særlige indsamlinger for at dække erstatningerne.

Ikke desto mindre er det biskopperne meget om at forklare, at indsamlede midler normalt ikke vil blive brugt til at betale erstatninger med.

"Ingen bidrag til specielle formål, inklusive biskoppens indsamling, byggeprogrammer, religionsundervisning, velgørenhed og særlige kollekter står til rådighed for bispedømmets tilbagebetaling af lån forårsaget af erstatninger," står det således at læse på hjemmesiden for bispedømmet Tucson i Arizona.

kirke@kristeligt-dagblad.dk