Prøv avisen

Sjælesorg foregår i stigende grad på internettet

En ny undersøgelse viser, at knap hver tredje præst inden for de seneste tre måneder har ydet sjælesørgerisk hjælp på nettet. Foto: .

Flere præster klarer samtaler om sygdom, begravelser og sjælesorg via internet. Det gør kontakten lettere for mange mennesker, der har behov for hjælp

Er du trist, syg eller døende, så send en mail til præsten.

En ny undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad blandt præster i folkekirken viser, at et stigende antal præster bruger nettet til personlige samtaler med folk i sognet. Knap hver tredje præst har inden for de seneste tre måneder ydet sjælesørgerisk hjælp på nettet.

LÆS OGSÅ
: Kirken er kravlet ind i computeren

Også når det handler om sygdom og død, bliver computeren flittigt brugt. 63 procent af præsterne har i løbet af de seneste tre måneder haft online-kontakt til de pårørende i forbindelse med en begravelse, mens 17 procent har haft kontakt til syge i sognet. I 2009 lå tallene på henholdvis 53 og 8 procent, da religionsforsker Peter Fischer-Nielsen undersøgte de samme spørgsmål til sin afhandling Mellem sogne- og cyberkirke.

SE OGSÅ:Mindet - For dem vi har holdt af, elsket og mistet

Det viser, at det sociale aspekt er markant stigende. Via internettet er præsten er i kontakt med stadig flere grupper både inden for og uden for sognet, siger Peter Fischer-Nielsen.

Udviklingen mod flere personlige samtaler på nettet deler landets sjælesorgseksperter. Leder af Institut for Diakoni Connie Yilmaz Jantzen er umiddelbart positiv.

Styrken i det er tilgængeligheden, der betyder meget for moderne mennesker. Det kan være med til at fjerne nogle barrierer for nogen at tage dialogen på nettet. Begrænsningerne ligger i, at uanset hvad giver det personlige møde samtalen en anden væsentlig dimension, som du ikke har på nettet. I nogle tilfælde kan samtalen på nettet stå alene, men i andre tilfælde slet ikke, siger hun.

Sognepræst og lektor i sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center Mikkel Wold og åndelig vejleder og freelancepræst Jette Dahl er skeptiske over for sjælesorg på nettet.

I dag går den skriftlige kommunikation lynhurtigt. Det vil kræve ganske meget af begge parter, hvis man skal genfinde tidligere tiders gode skrivekultur, som gør en sjælesorg på mail meningsfuld. Man kan forestille sig situationer, hvor det lykkes, men man kan forestille sig flere, hvor det ikke gør, siger Mikkel Wold.

Jette Dahl foretrækker også det personlige møde:

Det bærer præg af vor tids effektivitet og travlhed, at internettet også breder sig på det sjælesørgeriske område. Jeg foretrækker langt at sidde over for et andet menneske ansigt til ansigt, hvor man kan aflæse kropssproget og ansigtets udtryk. Jeg slutter altid en samtale med bøn og med at lyse velsignelse over et menneske med håndspålæggelse. Det vil ikke være det samme via nettet, mener hun.

Peter Fischer-Nielsen medgiver, at flere personlige samtaler på nettet rejser etiske spørgsmål om, hvad man kan og skal bruge nettet til. Men det giver også præsterne større rækkevidde:

Via nettet bliver præstens kontaktflade udvidet, og flere præster oplever, at også folk fra andre sogne tager kontakt til dem, fordi sogneskellene ikke eksisterer på nettet. Det stiller krav til den enkelte præst og folkekirken som sådan.

schelde@k.dk

KIRKE&tRO SIDE 5