Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Skabelsens salmesang

Salmerne blev i Nørremarkskirken føjet ind i et ”totalteater” om Bibelens skabelsesberetning, fortalt i ord, billeder og nykomponeret musik af Sarah Gaston og Vibeke Astner på henholdsvis slagtøj og orgel. Eleverne havde på forhånd lært salmerne i skolen, så de kunne synge med. – Foto: Lars Aarø/Fokus.

1400 elever i Vejle Kommune var til salmetræf i fire kirker. Det var ok, noterede en af dem

Klap knips klap løft klap klap ...

Det er skabelse, det drejer sig om. Samtlige knap 300 skoleelever, der er forsamlet i Nørremarkskirken i Vejle, har efter lidt tilfældig fægten fundet sammen i fælles takt. Og nu tramper, knipser og skråler alle med på Hans Anker Jørgensens salme Se, hvilket menneske, så kirkeloftet er ved at løfte sig båret af barnestemmer, orgelmusik og alverdens slagtøj.

Vi kan ødelægge eller skabe glæde og liv med hinanden, siger sognepræst Erik Steen Nielsen og konkluderer, at skabelse også har at gøre med at give livet, eller livsglæden, videre til andre.

Det er musik jo rigtig god til. Og musik er noget, mennesker skaber. Ikke bare noget, der kommer ud af en højttaler.

Bagefter myldrer de ud i deres dynejakker og kondisko. De larmer og pjatter og har sådan set slet ikke tid til at snakke med en voksen om, hvad de egentlig synes om det hele.

Men det var da ok, mente en.

Fint nok, tilføjede en anden, før hun forsvandt i mængden.

Store ord fra en 10-årig.

De danske salmer udgør noget af det sværeste og tungeste stof for en musiklærer, konstaterer musikkonsulent ved Vejle Kommunes folkeskoler, Annette Hartøft. Især de gamle salmer.

De svære gamle ord volder problemer. Når man ikke fatter ordene, er det svært at synge dem. Derfor er mange glade for de nye salmer, fordi sproget er mere tilgængeligt, og de nye melodier er ofte hurtigere at lære. Og så er de ikke på 8-10 vers eller mere.

En klassiker som Ingemanns Nu titte til hinanden kan dog fortsat få sangglæden frem, også i nutidens mp-3-inficerede ungdom. Det blev understreget ved det årlige salmetræf i fire af Vejle Kommunes kirker, hvor i alt 1400 elever fra 3.-5. klasse fra 17 skoler fik sunget sig varme.

Netop fordi det, som Anette Hartøft forklarer, kan være lidt tungt stof med de salmer, så må der mere til. Det er baggrunden for det nu syvårige samarbejde mellem skoler og folkekirker om salmetræf i kirkerne, der afslutter et halvt års undervisningsforløb på skolerne, hvor eleverne har øvet på en flok udvalgte salmer i musik- eller dansktimerne og talt om indholdet i kristendomsundervisningen.

I forbindelse med arrangementet suppleres orgelmusikken med andre instrumenter. Strygere, håndklokker, blæsere, eller hvad der nu har kunnet fremskaffes.

I Nørremarkskirken en af de fire involverede kirker, de øvrige var Egtved, Jelling og Gauerslund blev salmerne denne gang, i 200-året for Darwin, føjet ind i Bibelens skabelsesberetning, som den er genfortalt i Ingrid Schrøder Hansens Bibel fortalt for store og små.

Et totalteater, som Erik Steen Nielsen udtrykte det, af tekst, musik og billeder.

Erik Steen Nielsen, som er præst ved Mølholm Kirke, forestod tekstlæsningen, suppleret med duoen Gaston&Astners nykomponerede musik på slagtøj og orgel. Samt to gange 300 elevers der blev afviklet to forestillinger i Nørremarkskirken klappen og knipsen.

Når jeg hører skabelsesberetningen, kommer lydbillederne af sig selv. Når mørket fortrænges af lyset, eller når spirerne pibler frem op af den nyskabte jord, forklarer Sarah Gaston, som spiller marimba og andet slagtøj, hvoraf et større arsenal tages i brug i hendes og organist Vibeke Astners Helt fra begyndelsen, som i sin fulde udstrækning fik premiere ved salmetræffet i Nørremarkskirken. Blandt andet bækkener, skralde, klokker, rainstick, flexotron med metalplade og kugle satte effekt på skabelsens ordbilleder og smukke akvareller, udført af 2. klasse på Egtved Skole, og smidt op på kirkevæggen på en powerpoint.

Gaston og Astner, som er gamle skolekammerater, har spillet sammen, siden de var 13 år, og danner nu fast duo, som optræder med ny klassisk musik i kirkerne på deres usædvanlige instrument-kombination af orgel og slagtøj. Det er i øvrigt en af årsagerne til, at de komponerer meget af deres materiale selv. Ikke mange af de gamle komponister har efterladt sig værker til de to instrumenter sammen. I forbindelse med deres nye skabelsesværk har de fået et tilskud fra Folkekirkens Udviklingsfond, og de satser nu på at komme rundt i kirker og andre steder med dette musikalske bibelstykke. De første to kirker har allerede meldt sig.

Salmetræffet i Vejle-kirkerne er en del af skolens undervisning. Derfor er der ikke tale om en gudstjeneste, og præsten er ikke i ornat. Det drejer sig i denne forbindelse først og fremmest om at lære børnene en del af den danske kultur, siger Annette Hartøft.

Erik Steen Nielsen fremhæver det ligeværdige samarbejde mellem skole og kirke, som arrangementet er udtryk for, og understreger sang- og musikglæden:

Det her er en god måde at opleve sangglæden sammen med andre på. Det er jo det, det drejer sig om, at børnene bliver glade for at synge og lærer nogle af vores gode salmer at kende. Det er målet.

Og at salmearrangementet i Vejle sætter sine spor, er der for Vibeke Astner ingen tvivl om. Når hun møder konfirmanderne i Mølholm Kirke, hvor hun er organist, så er der faktisk flere, som i forvejen kender nogle af salmerne. Blandt andet fordi de har lært dem på det årlige salmetræf.

Så jo, det var helt ok, som det blev sagt.

Eller som en anden af eleverne sagde:

Det var udmærket.

steens@kristeligt-dagblad.dk