Prøv avisen

Bør biskop repræsentere folkekirken i tværreligiøst forum?

I februar oprettede biskop Peter Skov-Jakobsen (billedet) Jødisk Kristent Muslimsk Forum i København. Det har mødt kritik fra sognepræst Marie Høgh, der mener, at biskoppen ”tilraner sig” en magt, der ikke er hans, når han ”udtaler sig om tro og moral gældende for hele kirken”. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Københavns biskop kan ikke tale på vegne af kirken i tværreligiøst forum, mener sognepræst Marie Høgh. Domprovst kalder det usaglig snak

Efter terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen i København i februar oprettede biskop Peter Skov-Jakobsen Jødisk Kristent Muslimsk Forum i København, hvor religiøse ledere skulle tale om, hvordan man lettere kunne leve sammen som naboer.

Det har mødt kritik fra sognepræst Marie Høgh, der mener, at biskoppen ”tilraner sig” en magt, der ikke er hans, når han ”udtaler sig om tro og moral gældende for hele kirken”.

”Han ophøjer sig selv til religiøs leder, og sådan en har vi slet ikke i den evangelisk-lutherske kirke. Kirken bygger på Kristus, og biskoppens eneste autoritet er at henvise til evangeliet og Kristus. Han skal føre tilsyn med, at evangeliet forkyndes rigtigt, intet andet,” siger hun.

Biskop Peter Skov-Jakobsen er på ferie, men henviser til domprovst i Københavns Stift, Anders Gadegaard, der også er med i det kritiserede forum.

Han mener ikke, at Marie Høgh har dækning for sine holdninger. Ifølge ham går biskoppens arbejdsopgaver ud over at føre teologisk tilsyn.

”Biskoppen er demokratisk valgt af menighedsrådsmedlemmerne til at lede stiftet, så når hun siger, at han ikke er en kirkelig leder, passer det ganske enkelt ikke. Man kan læse i jobbeskrivelsen, at der er mange andre hensyn end de gejstlige, som biskoppen skal tage sig af,” siger Anders Gadegaard.

Marie Høgh mener dog stadig, at det er et principielt problem, at biskoppen taler på vegne af kirken. Hun mener, at han tiltager sig en autoritet, der ikke er hans.

”Han påberåber sig at have en sandhed, som er gældende for hele kirken. Det er en myndighed, han skænker sig selv, og dermed er det misbrug af hans arbejde. Det er magtmisbrug som biskop at tiltage sig den myndighed som kirkens stemme,” siger hun.

Den køber Anders Gadegaard ikke. Ifølge ham har biskoppen på intet tidspunkt givet udtryk for, at han taler på kirkens vegne.

”Biskoppen taler som biskoppen. Jeg har aldrig hørt ham gøre krav på at tale på kirkens eller andres vegne. Han har bestemt ikke ophøjet sig til at være kirkens stemme, når vi mødes i Jødisk Kristent Muslimsk Forum i København,” siger han.

Marie Høgh kan i det hele taget ikke se idéen i, at religiøse ledere skal mødes. Også på det punkt påtager biskoppen sig opgaver, som ikke er hans, mener hun.

”Han forsøger at løse et politisk problem, og det ligger altså ikke inden for kirkens område at gøre det. At der kan udøves terror mod et arrangement for ytringsfrihed, er et politisk problem. At man ikke holder sig til landets ret og love, er et politisk problem. Hvis ikke man gør det, er det landets lovgivning, der skal irettesætte lovbryderne - ikke religiøse ledere,” siger Marie Høgh.

Men også her er Anders Gadegaard uenig.

Han mener ikke, at det er politik, der bliver diskuteret til møderne i forummet.

”Det er ikke et politisk problem, at religionerne gerne vil eksistere i fred side om side i København. Det er et religiøst anliggende for menighederne, om det er i synagogen, moskéen eller i kirken. Det handler om fredelig sameksistens, ikke om politik,” siger han.