Prøv avisen
Voxpop

Skal Det Gamle Testamente oversættes til nudansk?

Valgmenighedspræst Peter Hedegaard, journalist og forfatter Georg Metz og salmedigter og ph.d. i religionsvidenskabI ben Krogsdal. Foto: Jens Bach/Gitte Sofie Hansen/Niels Åge Skov

Hvad er din holdning til ideen om at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk? Det svarer valgmenighedspræst Peter Hedegaard, journalist Georg Metz og salmedigter Iben Krogsdal her på


Peter Hedegaard, valgmenighedspræst i Holstebro Valgmenighed

”Når man jager efter tidsånden for at modernisere Bibelen, gør man det hele for poppet og risikerer at miste mere, end man vinder. Ved at holde traditionen i live giver de gamle ord os en styrke, som de nye ikke kan. Vi laver jo heller ikke om på salmeteksterne. Hvis vi vil holde forbindelses-
linjerne tilbage til vores fælles, kristne sprog, kan vi ikke bare udskifte ordene hele tiden. Så opstår der en usikkerhed hos folk. Fællesskabet er for eksempel røget, fordi vi har moderniseret Fadervor, så der efterhånden findes fire-fem udgaver alt efter kirkelig retning og teologisk observans."

Georg Metz, journalist og forfatter

”Begynder man at omskrive eller fjerne en religions fælles ord og begreber, skal man i hvert fald være sig bevidst, hvad man gør. I den yderste konsekvens risikerer man, at religionen falder fra hinanden, når der ikke længere er et fælles teologisk værdiladet og meningsbærende sprog. De symboler, som for eksempel Det Gamle Testamentes kerneord og begreber står for, er jo fælles for mennesker gennem århundreder, om end de er tolket ihærdigt. Så samtidig med at man oversætter teksterne til nudansk, mener jeg, at man skal sørge for i eventuelle nye ord og vendinger at bevare de gamle begreber og også gøre dem kendt for eventuelt nye læsere.”

Iben Krogsdal, salmedigter og ph.d. i religionsvidenskab

”Det er et fantastisk og nødvendigt projekt. Bibelen er altid blevet oversat, og det skal man blive ved med. Det er vigtigt, at dygtige mennesker hele tiden udfører det vigtige arbejde, det er at skrive Bibelens tekster i et sprog, som mennesker taler i dag. Hvis ikke det gøres, ender det med, at ingen kan forstå, hvad der står i Bibelen. På den anden side er det klart, at der går noget tabt, når man oversætter en tekst fra en virkelighed til en anden, men så vinder man til gengæld noget andet. Alting har sin pris. Men det er vigtigt, at når gamle udtryk går tabt, skal de ikke erstattes af nogle, som forfladiger ordene eller betydningen.”