Skal kirkekunst være kristen kunst?

I en ny bog udforskes kunstens rolle i kirken i nyere tid. Et af forfatterens m?l er at diskutere, om kirkekunstnere skal tilpasse sig det kirkelige univers eller have total frihed i forhold til emnevalg og fortolkning

nej

mener Elle-Mie Ejdrup Hansen, billedkunstner. Færdiggjorde i dette efterår udsmykningen af Langenæskirken i Aarhus.

Som kunstner skal man altid forholde sig til det rum, man arbejder i. Men hvis den tilpasning kræver, at man bruger bibelcitater eller kristne symboler, vil mit svar være nej. Jeg synes, kunstnerens opgave er at lægge en kvalitet og rummelighed i kunsten, så den enkelte frit skal kunne fortolke den, som han eller hun vil. Den frie fortolkning ønsker jeg virkelig skal være fri.

Hvorfor er kristne symboler og bibelcitater ikke nødvendige?

Fordi de allerede er i kirken. Kirker har kors og altre, så det behøver kunsten ikke bidrage med. Ved udsmykningen af Langenæskirken brugte jeg et fotografi af himlen over Langenæs og elementer som lys og himmel. I den kontekst er det klart, at det også kan tolkes som symboler for kristendommen, men det kan også bare helt konkret være himlen, som vi alle lever under og deler.

Men giver det ikke mening med en kristen tolkning, når man netop er i en kirke?

Det vil jeg ikke afgøre. Jeg har ikke nogen færdig manual for, hvordan udsmykningen skal opleves, for det vil slet ikke passe til min tilgang til kunsten. Jeg har skabt et rum, hvor mennesker skal kunne gå på vandring og hente deres egne indtryk både kunstnerisk, arkitektonisk og fortolkningsmæssigt. Det vil jeg ikke begrænse.

Skal kirkekunst være forkyndende?

Nej, det skal ikke være kunstneren, der forkynder, men præsterne. Som kunstner skal jeg skabe et rum, som kirkegængerne får noget fra, uden at jeg begrænser dem.

Er der grænser for, hvor neutral kirkekunsten må være?

3?Det er der sikkert, men hvor den går, skal jeg ikke kunne sige. Kunstnerisk kvalitet rummer en mulighed for erkendelse og eftertanke. Så grænsen går nok der, hvor det er dårlig kunst.

Kræver det at udsmykke kirker, at man som kunstner har et specielt forhold til kirken?

Hvis kvaliteten er god, synes jeg ikke, det er nødvendigt. Jeg har et specielt forhold til kirken, men er først og fremmest billedkunstner, ikke en kristen billedkunstner.

Hvad synes du, kunsten skal i kirkerne?

Den skal være med til at skabe et rum med plads til eftertanke. Når præsten bruger ordets intellekt, skal kunsten tale til de andre sanser, når man er i kirke. Selv håber jeg, at min kunst er med til at stemme sindet og skabe eftertanke for mennesker i sorg og glæde.

skov@k.dk