Prøv avisen

Skarp debat om muslimer i dansk militær

Kan man som muslim kæmpe for det danske forsvar i Afghanistan? Det spørgsmål og ikke mindst svaret har udløst en heftig debat på religion.dk. Foto: Scanpix.

Muslimer bør ikke støtte undertrykkelsen i Afghanistan, lød det i svar fra muslim. Flere debattører stærkt uenige

Der blev pirket til et hvepsebo, da en ung muslim forleden spurgte til sine muligheder for at kæmpe for det danske forsvar.

Spørgsmålet faldt på religion.dk, hvor Mohammad Al-Jizani besvarede den 18-årige muslims spørgsmål.

Her lød det, at man som muslim godt kan uddanne sig i og kæmpe for det danske forsvar, men at man "ikke må udføre handlinger, der ej er tilladte i islam, heriblandt at tjene som stum og lydig slavesoldat for undertrykkende regeringer".

Og her udgør det danske forsvars engagement et problem, lød det fra Mohammad Al-Jizani, som er redaktør på det shiitiske debatforum www.shiaonline.dk:

"Jeg kan eksempelvis ikke se, hvordan man som muslim kan udstationeres i Afghanistan, uden at man samtidig er med til at støtte den undertrykkelse, der desværre finder sted".

Det svar har siden udløst adskillige skarpe reaktioner fra flere sider, blandt andet fra teolog Bo Grünberger.

"...En demokratisk regerings forsøg på at nedkæmpe et barbarisk styre, der halshugger folk offentligt, forbyder musik, og tvinger kvinder og mænd ind i et frit opfundet helvede af en profetdrøm, kan ikke kaldes undertrykkende, med mindre der er noget meget galt med ens virkelighedsfornemmelse", skriver Bo Grünberger og kritiserer samtidig Kristeligt Dagblad for at bruge Mohammad Al-Jizani som svarer.

Det samme gør debattøren Johan Aa, der mener, at Mohammad Al-Jizanis svar er udtryk for en anden form for undertrykkelse:

"Er dette et billede på, at Al-Jizani selv - i en forvrænget religionsforståelse - ønsker at tjene som stum og lydig slavesoldat for en undertrykkende islam?", skriver Johan Aa.

Også andre muslimer gik ind i debatten, deriblandt Safia Aoude, der er cand. jur. og blandt andet underviser på en muslimsk friskole.

"Muslimer er både gennem Koranen og profetens sædvane forpligtede til at forsvare deres hjem, og dermed også dét land, man selv og ens familie lever i. Derfor er det ikke kun tilladt, men også prisværdigt og samfundsgavnende, hvis man får en militær uddannelse f.eks. i det danske forsvar", lød det i Safia Aoudes svar, hvor hun samtidig understregede, at det danske forsvar giver mulighed for at fravælge deltagelse i direkte krig.

"Hvis man ikke ønsker at kæmpe for Danmark f.eks. i andre dele af verden, levner det danske militærsystem rigeligt med mulighed for at gøre civil tjeneste. I de seneste år har militæret i Danmark gjort meget for at give plads til muslimske soldaters religiøse behov under uddannelse og tjeneste, omend der endnu ikke er indført uniformeret hejab (tørklæde), men det er jeg sikker på også vil komme før eller senere", skriver Safia Aoude.

Også Aminah Tønnsen, muslimsk foredragsholder og forfatter til flere bøger om islam, gik ind i debatten med kritik af krigen i Afghanistan.

"Efter min opfattelse er der intet til hinder for, at en muslim kan tage en uddannelse inden for det danske forsvar. Problematisk bliver det imidlertid, hvis vedkommende bliver udstationeret under krigslignende forhold, idet Koranen udelukkende tillader forsvarskrig", skriver Aminah Tønnsen og afviser generelt troen på krig som løsning.

"Jeg tror ikke på, at man kan indføre fred, frihed og demokrati ved hjælp af våbenmagt, død og ødelæggelse", skriver Aminah Tønnsen.

Den voldsomme debat har nu fået Mohammad Al-Jizani til at skrive et svar på kritikken.

"I øvrigt er jeg udmærket godt klar over, hvor undertrykkende og barbarisk Taliban er. Jeg er selv en stor modstander af dem. Derfor mener jeg ligeledes, at sådanne tyranner skal fjernes fra magten. Jeg støtter dog ikke enhver, der ønsker dem fjernet. En stormagt som USA har egne interesser i landet, og det mener jeg ikke, at man som moralsk menneske skal støtte op om", skriver Mohammad Al-Jizani og tilføjer, at hans svar ikke skal ses som en kritik af de danske soldater.

"Jeg har stor respekt for vores soldater og veteraner, da jeg er overbevist om, at de gør det i god tro og virkelig ønsker at hjælpe afghanerne og gøre en forskel dernede, hvilket er en nobel tanke. Jeg har i øvrigt selv venner, der har været udstationeret i Afghanistan og har talt en del med dem om krigen. Dette betyder dog ikke, at jeg lukker af for andre holdninger og ikke ser objektivt på krigen. Krigen er uretfærdig og jeg ser helst, at folk ikke roder sig ud i den, men i stedet tjener i Danmark. Det er meget mere nobelt at forsvare og tjene ens land end selv at indlede krige mod andre", skriver Mohammad Al-Jizani.